logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen
Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen
datum13-10-2016
De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben wel de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren.
arrowMeer info
 
Vlaremtrein 2015 in werking
Vlaremtrein 2015 in werking
datum12-10-2016
Op 26 augustus 2016 werd de Vlaremtrein 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een Vlaremtrein bestaat uit een hele lijst van wijzigingen en aanvullingen van Vlarem, het Vlaams reglement voor de milieuvergunning. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op nieuwe BBT-studies, nieuwe Europese richtlijnen of op vragen vanuit sectoren of administraties.
arrowMeer info
 
Veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije positief
Veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije positief
datum06-10-2016
De eerste resultaten van de veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije zijn positief. Op 5 praktijklocaties is het gebruik van pluimveemestkorrels en gecomposteerde mest in maïs en zonnebloemen onderzocht op opbrengstverschillen en gewaskwaliteit. 
arrowMeer info
 
kever In de kijker
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
VCM ontwikkelde, in samenspraak met VLM-Mestbank, een online tool waar u, voor uw bedrijfsspecifieke situatie, een duidelijk visueel overzicht krijgt wanneer u welk type meststof kan toepassen. Deze uitrijregeling geldt vanaf 1 januari 2016. Neem snel een kijkje en bereid u voor op het volgende bemestingsseizoen!  
arrowMeer info
 
Ivan Tolpe prijs 2017
Ivan Tolpe prijs 2017
 De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt.Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. De wedstrijd richt zich naar zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen en heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken te ondersteunen.


arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Bemefa Vlaamse Landmaatschappij Boerenbond Provincie West-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite