logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Landbouw draait alleen op voor stikstofdepositie
Landbouw draait alleen op voor stikstofdepositie
datum02-12-2016
Door CD&V werd het dossier van de natuurdoelstellingen en de daarmee conflicterende ammoniakuitstoot van de veehouderij gekoppeld aan de goedkeuring van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Daardoor liet een akkoord over de ruimtelijke invulling van Vlaanderen tot woensdagavond op zich wachten. Gelijktijdig viel er dus een beslissing over de programmatische aanpak stikstof. 
arrowMeer info
 
Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in Nederland
 Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in Nederland
datum17-11-2016
Ook in Nederland wordt jaarlijks een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit gedaan. De resultaten van 2015 werden recent gepubliceerd. Het volledige rapport kan u hier vinden. 
arrowMeer info
 
Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen
Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen
datum13-10-2016
De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben wel de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren.
arrowMeer info
 
kever In de kijker
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
VCM ontwikkelde, in samenspraak met VLM-Mestbank, een online tool waar u, voor uw bedrijfsspecifieke situatie, een duidelijk visueel overzicht krijgt wanneer u welk type meststof kan toepassen. Deze uitrijregeling geldt vanaf 1 januari 2016. Neem snel een kijkje en bereid u voor op het volgende bemestingsseizoen!  
arrowMeer info
 
Ivan Tolpe prijs 2017
Ivan Tolpe prijs 2017
 De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt.Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. De wedstrijd richt zich naar zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen en heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken te ondersteunen.


arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Bemefa Provincie Oost-Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Boerenbond
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite