logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
De invloed van MAP5 op de mestverwerking vermoedelijk pas in 2016 merkbaar
De invloed van MAP5 op de mestverwerking vermoedelijk pas in 2016 merkbaar
datum05-07-2016
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging over het jaar 2015 kwam naar voren dat er bijna 40,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt in Vlaanderen. Opnieuw is er een stijging (3%) te zien, maar deze is veel minder sterk dan het jaar ervoor (13%). 
arrowMeer info
 
OPROEP – regelmatige spreiding van mestaanvoer naar mestverwerkingsinstallaties doorheen het jaar
OPROEP – regelmatige spreiding van mestaanvoer naar mestverwerkingsinstallaties doorheen het jaar
datum28-06-2016
Cijfers tonen aan dat in de maand december ongeveer 40 % meer mest wordt aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties dan in de maanden van september tot november. Mest laten verwerken in december wordt dan ook een pak duurder.  
arrowMeer info
 
Hou de mest in opslag tot het volgende voorjaar
Hou de mest in opslag tot het volgende voorjaar
datum28-06-2016
Met de waterkwaliteit in het achterhoofd benadrukt de Vlaamse Landmaatschappij dat drijfmest uitrijden in augustus weliswaar mag, maar de stikstof in de mest dan niet optimaal benut wordt door de teelt. Zo werkt dierlijke mest op grasland na op de vier volgende grassneden terwijl er na eind augustus doorgaans maar één behoorlijke of twee kleinere grassneden meer volgen.
arrowMeer info
 
kever In de kijker
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
VCM ontwikkelde, in samenspraak met VLM-Mestbank, een online tool waar u, voor uw bedrijfsspecifieke situatie, een duidelijk visueel overzicht krijgt wanneer u welk type meststof kan toepassen. Deze uitrijregeling geldt vanaf 1 januari 2016. Neem snel een kijkje en bereid u voor op het volgende bemestingsseizoen!  
arrowMeer info
 
Ivan Tolpe prijs 2017
Ivan Tolpe prijs 2017
 De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt.Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. De wedstrijd richt zich naar zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen en heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken te ondersteunen.


arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Bemefa Boerenbond Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite