logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
VLM: Mestrapport 2016 beschikbaar
VLM: Mestrapport 2016 beschikbaar
datum16-03-2017
Het Mestrapport 2016 werd deze week gepubliceerd. Het rapport geeft een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport blijft een belangrijke bron van informatie, zowel voor de beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. U kan het hier bekijken.

arrowMeer info
 
Bemestingsproduct uit dierlijke mest niet benadelen
Bemestingsproduct uit dierlijke mest niet benadelen
datum02-03-2017
Voor verwerkte dierlijke mest moeten gelijke regels gelden als voor andere verwerkte mestsoorten. Dat zegt Nederlands Europarlementariër Jan Huitema in de marge van de herziening van de meststoffenverordening op Europees niveau. “Als we de circulaire economie echt serieus nemen dan moeten we mineralenconcentraat uit dierlijke mest laten erkennen als kunstmestvervanger, zodat het kan gebruikt worden bovenop de gebruiksnormen voor dierlijke mest.” Huitema laat deze week druk van zich horen op de Twitter-account @Boerburgertweet waar hij iedereen een blik gunt op zijn drukke bezigheden als politicus annex melkveehouder. 

arrowMeer info
 
Prevent Agri en Fedagrim waarschuwen voor mestgassen
Prevent Agri en Fedagrim waarschuwen voor mestgassen
datum02-03-2017
Prevent Agri en Fedagrim lanceren samen een brochure ‘Veilig omgaan met mestgassen’. Het risico op ongevallen is nu groter dan ooit en zal nog toenemen, klinkt het. Dit omwille van een aantal recente evoluties: mest wordt langer gestockeerd, er wordt vaker en langer gemixt, spuiwater wordt bijgemengd, enzovoort. Daarenboven zijn landbouwers zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico’s en is er weinig aandacht voor mestgassen in het beleid.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Graag nodigen wij u uit op de derde editie van het internationale congres Manuresource 2017! Deze zal doorgaan in Eindhoven, Nederland.
Hou alvast de volgende data vrij in uw agenda:
Maandag 27 november en dinsdag 28 november 2017: Congres ManuREsource. Op woensdag 29 november wordt een fieldtrip naar mestverwerkingsinstallaties in de regio Eindhoven georganiseerd.arrowMeer info
 
Aanwerving projectcoördinator bij VCM
Aanwerving projectcoördinator bij VCM
Voor de uitvoering van een toekomstig Europees project werft het VCM voor onmiddellijk indiensttreding aan projectcoördinator aan.
U vindt hier een uitgebreide funktiebeschrijving.
 
arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Bemefa Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Boerenbond Provincie West-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite