logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Digestaat

 

Digestaat is het eindproduct van een anaerobe vergisting. 

Binnen het mestdecreet wordt onderscheid gemaakt tussen digestaat afkomstig van een vergistingsproces mét mest en zonder mest. Zodra er mest toegevoegd wordt aan het vergistingsproces valt het digestaat onder de bemestingsnorm "dierlijke mest". Wordt er echter géén mest gebruikt in het vergistingsproces, dan valt het digestaat onder de bemestingsnorm "andere meststoffen". Deze "andere mesetstoffen" kunnen bovenop de toegediende hoeveelheid dierlijke mest worden gebracht. Er moet echter steeds voor gezorgd worden dat de norm voor totale stikstof en fosfaat niet overschreden wordt. De fosfaatnorm kan dikwijls ook bepalend zijn voor de hoeveelheid digestaat die maximaal mag worden toegediend. Voor digestaat op basis van (gedeeltelijk) dierlijke mest gelden dezelfde voorwaarden naar tijdstip van uitrijden, aanwendingwijze, transport, enz. als voor dierlijke mest. 

Vlaco deed onderzoek naar de eigenschappen van een aantal eindproducten uit de OBA-verwerking, waaronder ook ruw en nabehandeld digestaat.
Onderaan de pagina kan u het rapport van Vlaco downloaden. 

Daarnaast werden ook veldproeven uitgevoerd met digestaat en digestaatkorrels om de bemestingsmogelijkheden af te toetsen.
Meer info hierover kan u terugvinden op de website van Vlaco

Ook Inagro deed al heel wat onderzoek naar de eigenschappen en bemestingswaarde van digestaat, oa in kader van het ADLO-demonstratieproject "Digestaat als aternatief voor kunstmest". Hieronder kan u het karakterisatierapport downloaden en een Code van Goede Landbouwpraktijk bij het gebruik van digestaat die Inagro naar aanleiding van het demonstratieproject opstelde. Binnen de projecten ARBOR en Nutricyle werden ook veldproeven met digestaat uitgevoerd.

Laatste aanpassing januari 2014 


Created by Westsite