logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

ARBOR-project

 

VCM is sinds juni 2011 partner in het ARBOR project. Het project werd afgerond in juni 2015.

De missie van ARBOR is het stimuleren van een innovatieve, duurzame aanpak voor de productie van energie uit biomassa in Noord-West Europa (NWE). Dit vertaalt zich in onderstaande doelstellingen:

  • Het wegwerken van technologische, regulatoire en logistieke barrières bij de uitbouw van een efficiënte en performante waardeketen voor de conversie van biomassastromen naar energie en de valorisatie van reststromen uit de conversieprocessen,
  • Het evalueren van de duurzaamheids- en economische aspecten van de verschillende conversietechnologieën voor de onderzochte biomassastromen,
  • Benchmarken van de stimulerende en belemmerende elementen in het regulatoire en beleidskader aanwezig in de verschillende NWE regio’s,
  • Het ontwikkelen van regionale strategieën voor een meer geïntegreerde, ecologische en economisch zinvolle valorisatie van biomassastromen voor elektriciteitsopwekking, warmte en koeling tegen de achtergrond van de verschillende regionale en nationale 2020 doelstellingen.

Alle info en resultaten van het project vindt u via deze link.


 
ARBOR-project


Created by Westsite