logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Agronomische waarde van bewerkte dierlijke mest valoriseren en optimaliseren

 

VLM-bestek: Agronomische waarde van bewerkte dierlijke mest valoriseren en optimaliseren

Eind vorig jaar werd vanuit het ‘Onderzoeks- en voorlichtingsplatform duurzame bemesting’ van de VLM een bestek uitgeschreven m.b.t. de agronomische waarde van bewerkte dierlijke mest. Vanuit Vlaanderen werd met volgende partijen een consortium gevormd: VCM, Ugent, Inagro, BDB, Hooibeekhoeve en ILVO. Het project werd toegewezen aan dit consortium.

De studie heeft als doelstelling om meer duidelijkheid te creëren rond de agronomische waarde en de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van producten van dierlijke mestbewerking binnen het kader van de milieudoelstellingen. Deze ontwikkelingsmogelijkheden behelzen zowel onderzoek naar en optimalisatie van de samenstelling van deze producten, als ook het in kaart brengen van de economische haalbaarheid inzake het gebruik van deze producten en inzake de toepassing van de technologie op schaal van een landbouwbedrijf.

Hiermee wil de studie input geven aan beleidsvoorstellen die belemmeringen voor agronomisch interessante producten wegnemen of de toepassing van interessante producten of technologieën zelfs stimuleren (ondersteunen) bij de landbouwer. Op die manier kan men anticiperen op toekomstige wijzigingen in het mestbeleid door een maximale valorisatie van de nutriënten uit dierlijke mest.

De eerste taak van het VCM bestaat erin om een macroscreening van alle mestbe- en verwerkingstechnieken in Vlaanderen uit te voeren. Hierbij worden de kenmerken van de eindproducten opgesomd, de voordelen/nadelen, in welke fase de technieken zich bevinden (labo/full scale), etc. Vervolgens worden de meest interessante technieken geselecteerd om verder uit te diepen in een microscreening.

In een tweede fase van het project worden de producten met het meest potentieel uitgetest in pot- en veldproeven, uitgevoerd door Ugent, Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve. Om het plaatje te vervolledigen wordt door Ugent een economische analyse gemaakt van de geselecteerde technieken en producten.

Publicatie: 23 januari 2015 
Agronomische waarde van bewerkte dierlijke mest valoriseren en optimaliseren


Created by Westsite