logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Projectwerking

 

In 2009 werd een nieuw accent gelegd binnen de VCM-werking, nl. het ontwikkelen van een kenniscentrum rond nutriëntenrecyclage en -valorisatie uit mest.

Als kenniscentrum wil VCM meehelpen bij het opstarten van projectwerking rond nutriëntvalorisatie en deze kennis naar de sector verspreiden. 

Afgeronde projecten VCM

  • Het VCM participeerde in het Europees project "North Sea Bio-energy" (NSBE). Dit project liep van 2004 tot 2007.
  • VCM nam ook deel aan twee Interreg IVB North-West Europe projecten:
     - ARBOR (Acceleration Renewable Energies through valorisation of biogenic raw material).
     - Bio-Refine (Recycling inorganic chemicals from agro- & bio-industry wastestreams).


Lopende projecten VCM

 


Created by Westsite