logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

LEADER project "Op weg naar efficiëntere bemesting"

 

In januari 2016 ging het LEADER project “Op weg naar een efficiëntere bemesting” van start. Het project heeft als doel om landbouwers (regio Haspengouw) doelgericht te ondersteunen om op perceelsniveau de bemesting te optimaliseren via de mogelijkheden binnen MAP5 en hen hierbij de beschikbare tools correct te laten gebruiken. 

Aanleiding is het recente MAP5, waar het accent wordt gelegd op een geïntegreerde bedrijfsaanpak om zo een efficiënter gebruik van meststoffen te verzekeren. In deze bedrijfsaanpak krijgt de landbouwer een grotere vrijheid, maar ook grotere verantwoordelijkheid. Vooral in het kader van toenemend aanbod van types organische meststoffen is correcte informatie omtrent de bemestingswaarde essentieel.

Dit zal gebeuren door het informeren en sensibiliseren van landbouwers (o.a. opstellen praktijkgids, voorlichtingssessies, etc.), het verder op punt stellen van de online rekentool BDBrekenmee (www.bdb.be ) en het aanleggen van demonstratievelden. 


Dit project is een samenwerking van Bodemkundige Dienst, PIBO Campus, Thomas More Kempen, Boerenbond en VCM.
 


Created by Westsite