logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

NSBE-project

 

Het VCM participeerde in het Europees project "North Sea Bio Energy" (NSBE). Dit project kaderde in het Europese Interreg IIIB-programma en had als doel kennis en ervaring rond de productie en valorisatie van bio-energie uit te wisselen. VCM was partner in het West-Vlaamse deelproject dat de bouw van een proefinstallatie voor co-vergisting van mest, energiegewassen en plantaardig afval op de terreinen van het POVLT (nu Inagro vzw) te Beitem en het onderzoek naar diverse energieteelten voor biogasproductie omvatte.

Dit grensoverschrijdende project liep van 2004 tot eind 2007 en werd uitgevoerd samen met verschillende Europese partners: Provincie Friesland (Lead-partner), Animal Sciences Group/Nij Bosma Zathe (Nederland), Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Duitsland), Forestry Commission (Schotland), Dienst Landelijk Gebied (Groningen - Nederland), POM – West –Vlaanderen (België).
 

actie west-vlaanderen

Het West-Vlaamse deelproject legde de accenten op enerzijds de valorisatie van varkensdrijfmest door de co-vergisting met energieteelten en plantaardig afval. Daartoe werd een demo- en proefinstallatie gebouwd op het POVLT (nu Inagro vzw) te Beitem. Anderzijds werd onderzoek gedaan naar de teelt van energiegewassen voor biogasproductie.
 
Het West-Vlaamse consortium bestond uit de POM - West-Vlaanderen (projectcoördinator), de Provincie West-Vlaanderen, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM vzw), het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum (POVLT) (nu Inagro vzw), de Hogeschool West-Vlaanderen, departement PIH, het West-Vlaams Proefcentrum voor de Akkerbouw (WPA vzw), het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam vzw) en Aspiravi nv.
 
Meer info:
 
Het project werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) via het Interreg III B Noordzee Programma en de Vlaamse Overheid. De projectkosten bedroegen circa 1,1 miljoen €.
North Sea Bio Energy Europa Interreg North Sea Region Provincie West-Vlaanderen Vlaamse Overheid

 
NSBE-project NSBE-project NSBE-project NSBE-project NSBE-project


Created by Westsite