Insecten als mogelijke verwerking van mest?

Er zijn verschillende projecten die momenteel de verschillende substraten waarop insecten kunnen gekweekt worden, onderzoeken, met als doel insecten te kweken

  1. als eiwitbron voor menselijke consumptie (‘food’)
  2. als eiwitbron voor dierlijke consumptie (‘feed’)
  3. voor extractie van hoog kwalitatieve grondstoffen zoals chitosan
  4. om organische reststromen zoals mest te verwerken.

Een overzicht van deze projecten vindt u hier.

In het MIP-project “M2LARV: bioconversie van dierlijke mest door eiwit- en vetrijke vliegenlarven” werd gewerkt rond het optimaliseren en automatiseren van het productieproces van eiwit- en vetrijke larven van de zwarte wapenvlieg door bioconversie van mest. Dit project beoogt gelijktijdig de productie van nieuwe hoogwaardige grondstoffen en de in situ reductie van mest, op een kostenefficiënte, energie-efficiënte, en maatschappelijk en ecologische verantwoorde manier. De valorisatie van de geproduceerde vliegenlarven maakt geen deel uit van dit onderzoek maar bouwt voort op bevindingen van andere onderzoeksprojecten (Chitinsect). 

In dit filmpje wordt dit onderzoek over de kweek van de zwarte soldatenvlieg op varkensmest voorgesteld.

Op 05/01/2017 werd op het Journaal een reportage met Johan Jacobs van het bedrijf Millibeter getoond.
Bij Millibeter wordt de zwarte soldatenvlieg gekweekt op o.a. etensresten van restaurants.
Bekijk hier het videofragment 'Insecten kweken voor de industrie'.