Toepassing effluent

Effluent is het restproduct na biologische verwerking van mest. Dit product is een kaliummeststof die volgens bepaalde uitzonderingen op Vlaamse landbouwgrond kan uitgereden worden:

  1. Voor effluenten die een laag gehalte aan ammoniakale stikstof bevatten (N<1kg NH4-N/1000 liter) is een emissiearme toediening niet verplicht.
     
  2. Effluent met een attest voor meststoffen waarvan de stikstofinhoud laag is, mag onder bepaalde voorwaarden worden uitgereden in periodes waarin type 3 meststoffen zonder attest niet mogen worden uitgereden. Voorwaarde is dat het effluent minder dan 0,6 kg N/ton bevat, met een maximumbemesting van 30 kg N/ha, waarvan 10 kg minerale N.

Voor beide uitzonderingen moet een toelating (een attest) verkregen worden van de Mestbank. Bij elk transport moet een kopie van het attest aanwezig zijn. Het benodigde attest verkrijgt uw transporteur gratis van de producent van het effluent.