VCM tools

In de loop der jaren ontwikkelde VCM samen met andere partners een aantal handige tools voor de landbouwer, veehouder, mestverwerker,...

Tool scheiding runderdrijfmest

Deze rekentool gaat na hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding. Het doel is om na te gaan of scheiding van rundermest financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest (via langeafstand of naar mestverwerking).

Deze tool werd ontwikkeld binnen het LEADER Haspengouw project "Dikke fractie als boost voor organische stof", met ondersteuning van  van Inagro, SBB en FV Pysson-Wallays, Bodemkundige Dienst België en Pibo-Campus vzw.

Aangezien deze tool in Excel is gemaakt en er met verloop van tijd een update nodig zal zijn, gelieve u hieronder te registreren indien u de rekentool wilt ontvangen. Wij bezorgen u dan via e-mail de tool en houden u op de hoogte wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.