Leden

Het VCM is een platform tussen de overheid en de sector en telt diverse leden.

 

Werkingsbijdrage Vlaamse Overheid

Aanvullend ontvangt het VCM een werkingsbijdrage van de Vlaamse Overheid.