Mestwetgeving

Het mestbeleid wordt geregeld op Vlaams niveau via het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. De ‘Mestbank’, een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), volgt deze regelgeving op.

Het Mestdecreet werd goedgekeurd op 23 januari 1991, als implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) en is sindsdien een aantal keren grondig aangepast. Op dit moment is het zesde mestactieplan (MAP 6) in voege (2019-2023).

Ter uitvoering van het Mestdecreet zijn er verschillende uitvoeringsbesluiten, die elk één of meerdere aspecten van het mestbeleid regelen. In de VLAREME  werden alle uitvoeringsbesluiten gebundeld tot één overzichtelijk geheel.