Inleiding Nitroman veldproeven

De producten, afkomstig van de opgevolgde sites en de testinstallaties binnen NITROMAN, worden gedurende het project getest op verschillende proeftuincentra en op zowel voeder- als voedselgewassen en groenten. 

Het gaat om de producten van de technieken die centraal staan in NITROMAN, nl. ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat uit stripping-scrubbing en mineralenconcentraat uit membraanfiltratie van de dunne fractie, maar ook de resulterende effluenten, al dan niet na een verdere napolijsting (bijvoorbeeld de omzetting van effluent, een kaliumrijk maar waterig volume, tot loosbaar of herbruikbaar water in rietvelden).