Dikke fractie na scheiding

Dikke fractie, na scheiding van mengmest, is een interessante bron van organische stof, die bovendien gemakkelijk te transporteren (kleiner volume) is. Kenmerkend is dat het organische materiaal en het fosfaat zich ophopen in de dikke fractie. De dikke fractie wordt meestal afgevoerd naar een compostering, droging of vergisting, waarna het eindproduct voornamelijk wordt afgezet in Frankrijk of andere afzetgebieden. Op deze manier worden grote hoeveelheden koolstof uit Vlaanderen geëxporteerd.

Echter zou gebruik van dikke fractie ook interessant kunnen zijn voor gebruik in de Vlaamse landbouw om  het organisch stofgehalte in de bodem te verhogen. Het gehalte aan P zal hier steeds de beperkende factor zijn.