Mestscheiding

Centrifuge

Kenmerkend aan de scheiding van mest is dat de organische stof en fosfaat zich ophopen in de dikke fractie. Stikstof blijft in grote mate aanwezig in de dunne fractie. Het scheidingsrendement wordt bepaald door de mate waarin het fosfaat in de dikke fractie wordt weerhouden. Om de scheiding te verbeteren, worden er soms polymeren toegevoegd. Voor de scheiding van vloeibare mest in een dunne (vloeibare) fractie en een dikke (vaste) fractie bestaan verschillende systemen zoals een centrifuge, vijzelpers of zeefbandpers.

In Vlaanderen wordt voor de scheiding van varkensdrijfmest voornamelijk de centrifuge als scheidingstechniek gebruikt. Er zijn zowel vaste als mobiele installaties in Vlaanderen. Een centrifuge (ook wel decanter genaamd) bestaat uit een dichte trommel die rond draait. Tengevolge van de middelpuntvliedende kracht worden de zware delen, niet-opgeloste delen naar de buitenkant van de trommel geslingerd. In de trommel bevindt zich een schroef die deze delen afvoert. De scheiding gebeurt dus op basis van de soortelijke massa van de deeltjes. Het scheidingsrendement van de centrifuge is hoog. De centrifuge heeft een veel betere efficiëntie dan de vijzelpers, vooral wat betreft de fosfaatverwijdering naar de dikke fractie. Bij de centrifugatie worden toerentallen tot 4000 rpm bereikt. Dit laat toe relatief kleine mestdeeltjes (> 0.02 mm) en een groot deel van het fosfaat af te scheiden, maar vereist een hoge kwaliteit bij de constructie van de centrifuge, en vraagt een hogere kost.

Vijzelpers

Hoewel het fosfaatscheidingsrendement van de vijzelpers lager is dan de centrifuge, zeker voor dunne mestsoorten, kent deze techniek zijn toepassing in de scheiding van rundveemest. Dit type mest kan bij een centrifuge door de aanwezigheid van zand voor verhoogde onderhoudskosten zorgen. Een vijzelpers (of schroefpers) is een toestel waarin een schroef ronddraait binnen een cilindrisch geperforeerde trog met gaatjes van 0,1-1mm. De dunne fractie wordt via deze perforaties van de rest van de mest fysisch gescheiden. Hierbij zorgt de schroef voor een gradueel toenemende druk. De schroef met as perst de dikke fractie in een uitvoerleiding. Het scheidingsresultaat kan gestuurd worden door de tegendruk van de afvoeropening. De scheiding gebeurt dus op basis van deeltjesgrootte (filtratie).

Voor de scheiding van zeugenmest (vloeibaar) kan ook een eenvoudige zeefbocht gebruikt worden. Dit systeem heeft geen bewegende delen en is relatief goedkoop. Zowel de dunne als de dikke fractie moeten verder behandeld worden om aan de definitie van mestverwerking te voldoen.

 

Mobiele mestscheiding

In onderstaand filmpje van Farmcafé leert u alles over mobiele mestscheiding.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.