Mestbankregister

Elke uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit voor dierlijke mest of andere meststoffen van meer dan 300 kg P2O5  per jaar moet een register bijhouden met de gegevens van de aangevoerde en afgevoerde dierlijke mest en andere meststoffen. De gegevens in het register moeten uiterlijk de dag na de ontvangst of na het vertrek van de meststoffen genoteerd worden. De mestsoort die u vermeldt in het register moet overeenkomen met de mestsoort van het mestafzetdocument; ook de verwerkte inrichtingseigen mest moet worden vermeld. Het register moet gedurende vijf jaar ter inzage op de plaats van de uitbating worden bijgehouden. Bij controle moet het register onmiddellijk kunnen worden voorgelegd. U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens via het Mest Internet Loket (MIL) te registreren. U geeft dan bij een controle ter plaatse toegang tot dat online register. Eén globaal register bijhouden dat zowel aan de vereisten van het Mestbankregister als van het VLAREM-register voldoet, kan handig zijn. Een volledig ingevuld register vormt ook de ideale basis voor de jaarlijkse Mestbankaangifte.

Het register ‘bewerkings- of verwerkingseenheid’, met bijkomende informatie, vindt u terug op de website van VLM-Mestbank.