Spuiwater

Spuiwater is de vloeistof die geproduceerd wordt na luchtwassing met een luchtwasser. Luchtwassers worden niet enkel toegepast op varkensstallen, maar ook in de mestverwerking voor reductie van emissies.

Luchtwassing kan zowel met chemische, biologische of combiwassers gebeuren.

Mits voldaan aan een aantal voorwaarden kan zowel chemische als biologische luchtzuivering, deze laatste met een bijkomende denitrificatiestap, in aanmerking komen voor mestverwerkingscertificaten.

In de VEMIS brochure 'Een luchtwasser, wat nu?' vindt u uitgebreide informatie over chemische en biologische luchtwassers, de gemiddelde samenstelling van de producten en de bijhorende wetgeving en informatie over het gebruik van spuiwater uit de (chemische) luchtwassers.

Ook in de brochure van Nutricycle Vlaanderen vindt u interessante informatie over o.a. de productie, de eigenschappen en het gebruik van ammoniumsulfaat. In deze brochure worden ook getuigenissen weergegeven van gebruikers van spuiwater.

Bent u als gebruiker op zoek naar spuiwater? Zoek dan hier een aanbieder in uw buurt!

 

Toepassing spuiwater uit chemische wasser

Het product van chemische luchtwassers is inzetbaar als minerale meststof voor stikstof en zwavel. Belangrijk hierbij is dat de stikstof aanwezig in dit spuiwater niet hoeft te worden uitgereden als ‘dierlijke mest’ maar als 'kunstmest' (m.a.w. valt niet onder 170 kg/ha/jaar norm: lees hier de wetgeving rond afzet van spuiwater).

De depositie van zwavel is al jaren dalende terwijl zwavel een essentieel nutriënt is voor de plant. Hierdoor dient ook zwavel in een evenwichtig bemestingsregime te worden voorzien. Een van de voordelen om met spuiwater te werken is dat de gewassen naast de stikstofbemesting ook een zwavelbemesting toegediend krijgen. Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Uiteraard moet men hier steeds de goede praktijk handhaven en overbemesting van zwavel vermijden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de zwavelbehoefte van het gewas:

Maïs tot 30 kg/ha
Granen ong. 50 kg/ha
Prei 60 kg/ha
Gras 75-100 kg/ha
Bloemkool 125 kg/ha
Koolzaad 50-100 kg/ha
Spruitkool 125-200 kg/ha

 

Al naargelang het gewas kan zwavel de beperkende factor worden bij gebruik van spuiwater, daarom wordt er aangeraden om maximum 1000-1250 L spuiwater/ha aan te wenden. Het kan interessant zijn om het spuiwater aan te vullen met urean om zo de gewenste hoeveelheid stikstof aan te wenden. 

Vanuit de praktijk dient een bijkomende waarschuwing geboden ten aanzien van huidige afzet van spuiwater van chemische luchtwassers (ammoniumsulfaat). In sommige gevallen wordt dit voor de eenvoud bij de dierlijke mest gemengd (vb. in mestkelder). Dit is af te raden. Immers, het sulfaat aanwezig in het spuiwater zal in de mestkelder door de aanwezige bacteriën in anaerobe omstandigheden worden omgezet naar het toxische gas waterstofsulfide. Dit gas is reeds in lage concentraties dodelijk voor mens en dier.

Enkele publicaties over de toepassing van spuiwater vindt u in de bibliotheek.

Gezien de corrosieve werking en de karakterisatie van spuiwater (ammoniumsulfaat) werden verschillende machines in Vlaanderen reeds aangepast voor toediening van spuiwater als NS-meststof. Een oplijsting van deze toestellen wordt hieronder gegeven.

Aangepast spuittoestel

In Vlaanderen zijn er een aantal spuittoestellen aangepast voor het toedienen van spuiwater. Deze toestellen zijn voorzien op corrosieve werking product, de doppen zijn aangepast, net als de mogelijke debieten. Jeroen Hindryckx (winnaar Inno Potato Award 2014) bouwde een aangepaste spuit die bestand is tegen de corrosieve werking van spuiwater en grote hoeveelheden in één keer kan spreiden. Voor het spreiden van spuiwater op uw akkerland (in een straal van 20-25 km rond Koekelare) kan u Mr. Hindryckx (0496/ 75 73 41) contacteren.

Hieronder ziet u enkele foto's van het aangepast spuittoestel van Jeroen Hindrickx in Koekelare.

Omgebouwde rijenfrees (slangenpomp)

Guido Lammerant uit Wulpen heeft een rijenfrees voor aardappelen eigenhandig omgebouwd. Hij voorzag ze van 16 slangenpompjes, 4 per rij. Per 2 slangenpompjes leidt een slangetje de vloeistof naar de bodem, waar die aan beide zijden van de poter toegediend wordt. De doserig is afhankelijk van de rijsnelheid. Achteraan is er een loopwiel, dat Guido gerecupereerd heeft van een oude bietenzaaier.

Hieronder ziet u enkele foto's van de aangepaste rijenfrees.

Rijenfrees prei

Met de financiële steun van het innovatienetwerk Agreon werd door de kmo Verhoest Marc bvba een rijenfrees voorzien van een voorraadvat en doseersysteem om spuiwater toe te dienen bij prei. Deze machine is in gebruik bij loonwerker Sander Verhelle uit Pittem en maakt het mogelijk om bij varkenshouders die zelf spuiwater ter beschikking hebben dit product toe te passen in hun eigen teelt van prei of van een nabijgelegen groenteteler. 

In volgend filmpje ziet u de machine aan het werk.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Andere toepassingsmethoden

Hieronder vindt u enkele foto's van andere demotoestellen voor de toepassing van spuiwater, zoals bijvoorbeeld een spaakwielbemester.