Ivan Tolpe Prijs 2021

Flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat wint vierde Ivan Tolpe Prijs

Het Nederlandse Colsen heeft met de AMFER technologie de Ivan Tolpe Prijs 2021 gewonnen.

Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. In deze 4e editie ging VCM opnieuw op zoek naar vernieuwende ideeën die inspelen op een vraag gedreven probleem uit de sector. Sinds de vorige twee edities zijn ook voorstellen van buiten Vlaanderen welkom, maar het concept moet uiteraard toepasbaar zijn in de Vlaamse context. Het doel van de Ivan Tolpe prijs is immers om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven.

Er werden 8 projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Ierland, Frankrijk en Denemarken. Uit deze inzendingen selecteerde een jury van deskundigen 4 genomineerden: AMFER van Colsen (Nederland), Valu-TRAC van Cooperl (Frankrijk), Tveskaeg van Nanonord (Denemarken) en Bloempotjes uit rundermest van Wim Somers (Vlaanderen). De prijsuitreikingsceremonie ging dit jaar uitzonderlijk digitaal door en de VCM leden hebben via een stemming AMFER als winnaar geselecteerd.

AMFER

Colsen (www.colsen.nl) levert al 30 jaar een totaalpakket voor ontwikkeling, levering, plaatsing en opvolging van eigen ontwikkelde milieutechnologieën.

Met de AMFER® technologie kan stikstof uit ruwe mest of digestaat teruggewonnen worden via stripping-scrubbing. De stikstof in mest of digestaat bestaat voornamelijk uit ammonium stikstof (NH4-N). Door de pH en/of de temperatuur te verhogen zal deze oplosbare stikstof uit de vloeistof ontsnappen als ammoniakgas.

AMFER werkt bij relatief lage temperaturen (55-65°C) en gebruikt voor de pH verhoging geen chemicaliën (vb. NaOH, Ca(OH)2), maar stript hiervoor CO2 uit de mest of het digestaat.


Ammoniak stripping

De mest of het digestaat wordt bovenaan de strippingkolom verneveld, terwijl langs onder een luchtstroom wordt gestuurd in tegengestelde richting. Om het contactoppervlak tussen lucht en vloeistof groot genoeg te maken voor een efficiënte overdracht van ammonium naar ammoniak, maakt AMFER gebruik van meerdere strippingkolommen in serie. Hierdoor is geen dragermateriaal nodig in de kolommen en verlaagt het risico om verstoppingen bij stripping van stromen met hogere droge stofwaarden zoals mest of digestaat.

Ammoniak scrubbing

De luchtstroom beladen met ammoniak gaat naar de scrubber, die werkt volgens het principe van een zure luchtwasser. De luchtstroom wordt door een nevel van zuur (zwavelzuur of salpeterzuur) gestuurd en dit reageert met de ammoniak in de lucht tot een stabiel ammoniumzout, dat vrijkomt als een oplossing die gebruikt kan worden als enkelvoudige (N) – of meervoudige (N en S) meststof.

Naast de optimalisatie van de technologie voor het behandelen voor ruwe stromen zoals mest en digestaat, is de AMFER zeer flexibel op het gebied van capaciteit en schaalgrootte. Een grote installatie kan gebouwd worden die tot 100m³ per uur kan behandelen, of een kleinere mobiele installatie in een container vanaf 1 m³ per uur is ook mogelijk. De AMFER kan ook modulair ingeplant worden in een verwerkingsproces, bijvoorbeeld als behandeling van dunne fractie na scheiding, “inline” met een vergister om toxische NH3 niveaus laag te houden of voor een nitrificatie-denitrificatie proces.

4 genomineerden

De drie andere genomineerden voor de derde editie van de Ivan Tolpe prijs waren Nanonord, Wim Somers en Cooperl.

De Deense inzending van Nanonord (www.nanonord.dk), stelde hun revolutionaire nuclear magnetic resonance (NMR) sensor ‘Tveskaeg’ voor. Met deze compacte sensor zouden op relatief korte tijd (i.e. 15 minuten) verschillende elementen (vb. N, P, K, Cl) en hun deelcomponenten (vb. -PO4, org-P, OCl2) kunnen gemeten worden in ruwe stromen zoals mest of digestaat, met de precisie van een laboanalyse.

De Vlaamse inzending van Wim Somers uit Essen illustreerde de intensieve maar uiteindelijk succesvolle weg van een Vlaamse landbouwer/mestverwerker als pionier in ontwikkeling van nieuwe technieken voor mestvalorisatie. Wim Somers is erin geslaagd om samen met IDD een proces te ontwikkelen om uit rundermest stevige, bio-afbreekbare bloempotten te maken. Deze kunnen gebruikt worden door particulieren of in de tuinbouw. Momenteel produceert een pilootinstallatie de eerste potjes op het melkveebedrijf van Wim.

De Franse inzending van Cooperl beschreef het TRAC stalsysteem, waarbij de mest en urine wordt gescheiden aan de bron door middel van een helling – en schrapersysteem in de vloer. De innovatie zat in de koppeling met hun “Valu” systeem (samen “Valu-TRAC”) waarbij de urine behandeld wordt in een ammoniak stripping-scrubbing eenheid. Hiermee wordt de stikstof herwonnen als ammoniumsulfaat.

De winnaar van de ‘Ivan Tolpe prijs 2021’ is reeds bekend gemaakt, maar de prijs zelf zal officieel overhandigd worden aan Colsen tijdens de viering van 25 jaar VCM in september 2021. Via deze uitreiking wil VCM het belang van dergelijke ontwikkelingen onderstrepen en hoopt dat deze ambitieuze realisaties dan ook verder in Vlaanderen kunnen uitgerold worden! De genomineerden krijgen ook de kans om hun realisaties voor te stellen aan een internationaal publiek tijdens een plenaire sessie op 25 november tijdens ManuREsource 2021 (zie www.manuresource.org).