Insecten als mogelijke verwerking van mest?

Insecten kunnen gekweekt worden (op verschillende substraten bv. mest) met als doel:

  1. productie eiwitbron voor menselijke consumptie (‘food’);
  2. productie eiwitbron voor dierlijke consumptie (‘feed’);
  3. extractie van hoog kwalitatieve grondstoffen zoals chitosan;
  4. verwerking van organische reststromen zoals mest.

In het MIP-project “M2LARV: bioconversie van dierlijke mest door eiwit- en vetrijke vliegenlarven” werd gewerkt rond het optimaliseren en automatiseren van het productieproces van eiwit- en vetrijke larven van de zwarte wapenvlieg door bioconversie van mest. Dit project beoogt gelijktijdig de productie van nieuwe hoogwaardige grondstoffen en de in situ reductie van mest, op een kostenefficiënte, energie-efficiënte, en maatschappelijk en ecologische verantwoorde manier. De valorisatie van de geproduceerde vliegenlarven maakte geen deel uit van dit onderzoek maar bouwt voort op bevindingen van andere onderzoeksprojecten (Chitinsect). 

In dit filmpje wordt dit onderzoek over de kweek van de zwarte soldatenvlieg op varkensmest voorgesteld.

Op 05/01/2017 werd op het Journaal een reportage met Johan Jacobs van het bedrijf Millibeter getoond.
Bij Millibeter wordt de zwarte soldatenvlieg gekweekt op o.a. etensresten van restaurants.
Bekijk hier het videofragment 'Insecten kweken voor de industrie'.