Franse wetgeving

Tot op vandaag is Frankrijk het belangrijkste exportland voor onverwerkte mest en eindproducten uit mestverwerking vanuit Vlaanderen. Lees alle exportvoorwaarden in de VCM-brochure exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt. De bijlages kunnen terug gevonden worden in de Bibliotheek.

Momenteel wordt een update van de brochure over exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt uitgevoerd. We hopen deze brochure zo snel mogelijk weer tot u beschikking te kunnen stellen.

Opslag op de kopakker

Sinds oktober 2016 zijn in Frankrijk enkele aanpassingen gebeurd rond de reglementering van de opslag van mestproducten op de kopakker. Dit gaat voornamelijk om de afbakening van de nitraatgevoelige zones en de opslag van stal- en kippenmest in deze nitraatgevoelige zones op de kopakker (opslagduur, types mest en specifieke vereisten naar opbouw van de opslag). Bij Publicaties vindt u de geüpdatete versie.

Toepassing digestaat op Franse landbouwgrond

Op 13 juni 2017 werd in Frankrijk een besluit gepubliceerd betreffende “le cahier des charges pour la mise en marché et l’utilisation des digestats bruts liquides de méthanisation agricole”.

Franse landbouwvergisters kunnen vanaf nu digestaat, conform de dierlijke bijproducten wetgeving, op Franse landbouwgrond brengen, dit zonder nacompostering. Alle voorwaarden kan u nakijken in het besluit.

Tot voor kort moest digestaat voldoen aan de NF-U normen, waarbij digestaat een composteerbehandeling moest ondergaan. Deze wetgeving is énkel voor Franse vergisters van toepassing. Compostering van digestaat afkomstig van een Vlaamse vergister voor afzet in Frankrijk is dus nog steeds vereist.