Proeftuinen Droogte: waterrecuperatie uit mest

Proeftuinen Droogte is een onderdeel van de Blue Deal die werd opgericht door de Vlaamse Regering. Via innovatieve projecten wil men de waterschaarste in Vlaanderen tegen gaan.

Begin 2020 zijn de eerste projecten van proeftuinen Droogte van start gegaan. In onderstaand filmpje focussen we ons op het project: Mest voor irrigatiewater.

Via een flexibel irrigatienetwerk wordt gezuiverd effluent vanuit de mestverwerkingsinstallatie naar naburige landbouwbedrijven gebracht.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.