Digitale tool NITROMAN

Binnen NITROMAN werd een digitale tool ontwikkeld. Het is een tool  waarmee varkenshouders en rundveehouders een inschatting kunnen maken of circulaire mestverwerking haalbaar is op hun eigen bedrijf, en zo ja, welke van de twee in het project onderzochte technieken (stripping-scrubbing of membraanfiltratie) voor hen het meeste voordeel biedt. Deze tool is een vereenvoudigde versie van de rekentool in Excel die ook in kader van het project gemaakt werd door DLV Advies. Met behulp van deze vereenvoudigde versie kan al een eerste zicht verkregen worden om te zien of deze technieken interessant zijn voor het bedrijf.

Vind de digitale tool hier.