Ivan Tolpe prijs 2015

VCM deed in 2014 voor het eerst een warme oproep tot deelname aan de ‘Ivan Tolpe prijs’. Deze prijs werd opgericht uit eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de indiener van een innovatieve techniek die bijdraagt tot een meer duurzame en kostenefficiënte mestverwerking. Verschillende projecten werden ingezonden, niet enkel door academici en onderzoekers, maar ook door constructeurs en landbouwers. Allen streven zij ernaar een innovatieve marktklare techniek te ontwikkelen die bijdraagt tot een duurzame, kostenefficiënte mestverwerking voor de toekomst. Toepasbaarheid/marktrijpheid, het innoverend karakter en de duurzaamheid van de technologie staan centraal in de beoordeling, met een wegingsfactor van resp. 40%, 30% en 20%.

Op basis hiervan werden 3 projecten geselecteerd door de jury:

  • Landbouwer Marc Bollaert ontwikkelde een nieuw type mestscheider met zeefschijven, die zowel varkensmest als rundermest kan scheiden en een hoog scheidingsrendement haalt.
  • In de doctoraatstudie van Wouter Saeys werd het potentieel van een mobiele VIS/NIR spectrofotometer onderzocht voor het online meten van de samenstelling van varkensmest.
  • Door het constructiebedrijf Detricon werd een installatie ontwikkeld die de aanwezige ammonium-stikstof in mest recupereert via een stripping/scrubbing proces waarbij een kunstmeststof (ammoniumnitraat) geproduceerd wordt.

De leden van het VCM hebben uiteindelijk bepaald wie de winnaar wordt van de Ivan Tolpe-prijs. Op donderdag 12 februari 2015 vond in het provinciehuis Boeverbos de eerste uitreiking van de Ivan Tolpe-prijs plaats. Landbouwer Marc Bollaert sleepte de eerste prijs in de wacht met de ontwikkeling van een nieuw type mestscheider. De familie van Ivan Tolpe mocht een life-time achievement award in ontvangst nemen voor de grote verdienste van Ivan Tolpe aan de mestverwerking.