Boost pocketvergisting en nabewerking

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energie- als kunstmestprijzen hoog. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Concreet streeft het demoproject volgende doelstellingen na:

  • de veehouderij bewust maken van pocketvergisting met verdere nabewerking
  • geïnteresseerde veehouders ondersteunen bij mogelijke implementaties

Partners: Inagro, Biogas-E, Innovatiesteunpunt en VCM

Soort project/financiering: Operationele groep

Duur: 01/01/2023 – 31/12/2024

Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo).