Beschrijving technieken en de verschillende constructeurs

In dit hoofdstuk worden de operationele mestbewerkings- en mestverwerkingstechnieken besproken. Ook de nieuwe nutriëntenrecuperatie technieken waar momenteel uitvoerig onderzoek naar wordt verricht, komen aan bod.

Meer details over technieken voor nutriëntenrecuperatie worden besproken in een Engelstalig rapport , dat gepubliceerd werd in het kader van het ARBOR project.

In het kader van dit project werd ook een tool ontwikkeld om na te gaan welke inputparameters (voeding van de vergister, warmtegebruik, type digestaatverwerking) impact hebben op de kosten van digestaatverwerking en in welke mate.