PeriFert

Partners: Lambers LMB, Vlaams Coördinatiecentrum voor de mestverwerking (VCM), Landbouwcommunicatie, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), 7 verschillende telers

Soort project/financiering: Operationele groep

Duur: 01/01/2023 – 31/12/2024

Korte inhoud:

PeriFert wil de ontwikkeling faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van vloeibare meststoffen en met een focus op het enorme potentieel van circulaire meststoffen.

Een reductie in het gebruik van kunstmest van 20% tegen 2030. Dat is de doelstelling van de ‘Farm to Fork’ strategie. Ondertussen swingen de prijzen voor kunstmest de pan uit. Efficiënt omgaan met meststoffen en het kijken naar alternatieven voor kunstmest is dan ook nodig. Het toepassen van rijenbemesting en het gebruik van RENURE meststoffen (kunstmestvervangers o.b.v. dierlijke mest) en ammoniumzouten uit luchtwassers bieden perspectief. Het Proefstation voor de Groenteteelt ontwikkelde enkele jaren geleden een prototype van een rijenbemester specifiek voor proefveldbemestingen. Deze werkt op basis van een peristaltische pomp en heeft zich in zijn robuustheid en nauwkeurigheid al enkele jaren bewezen. De interesse bij telers voor deze machine was dan ook zeer groot. Deze is echter nooit doorontwikkeld en aangepast voor het gebruik door telers. Daar wil dit project verandering in brengen, vertrekkende vanuit het prototype en de input van telers en in samenwerking met een constructeur. Bovendien zal het potentieel van de circulaire meststoffen aangetoond en gedemonstreerd worden in proeven en zal er gewerkt worden aan het samenbrengen van producenten en potentiële afnemers van deze meststoffen.

Contactpersoon PSKW: 

Renik Van den Eynde – Renik.Van.den.Eynde@proefstation.be