Externe Tools

Hieronder vindt u nog enkele rekentools gerelateerd aan mest, mestbe-/verwerking, vergisting, etc. die door andere organisaties werden ontwikkeld.

Simulatie nabehandeling digestaat DIMA-project

In het kader van het DIMA-project werd in opdracht van Vlaco een evaluatie-tool ontwikkeld waar vergisters de invloed van een bepaalde nabehandelingstechniek op productsamenstelling, investeringen, ... kunnen nagaan.

In de aftoetsingen doorheen de studie is gebleken dat de meest relevante nabehandelingstechnieken het scheiden, drogen en persen zijn. De tool geeft dan ook een ruwe benadering van de gemiddelde CAPEX en OPEX per techniek met als doel investerings- of optimalisatiebeslissingen te ondersteunen.

Op de website van VLACO vindt u ook technische fiches die de specifieke technologieën beschrijven waarvan wordt uitgegaan in de simulatie-tool en geven verder algemene informatie inzake de techniek, rendementen, investeringskosten, exploitatiekosten, SWOT, courante voor- en nageschakelde technieken (‘technologie trein’), cases binnen-/buitenland, en mogelijke leveranciers.

Deze fiches, samen met het algemene rapport (inventaris, praktijkervaring) zijn opgesteld ter ondersteuning van de vergisters inzake technologisch en optimalisatie van digestaatnabehandeling. Ook andere entiteiten en/of partners in de verwerkingsketen kunnen uiteraard informatie halen uit onderstaande tool en technische informatie.