Gebruik van mest van kalveren als alternatief voor kunstmest in de sierteelt

Door de energiecrisis en politieke redenen zijn de kusntmestprijzen het laatste jaar tot wel 300% gestegen, waardoor heel wat landbouwbedrijven en siertelers genoodzaakt zij om over te gaan tot alternatieven. Het gebruik van drijfmest kan hier mogelijks een oplossing bieden, aangezien dit een nutriëntenrijk restproduct is dat heel sterk beschikbaar is in de regio van Midden-West-Vlaanderen. Dit wordt op vandaag alleen in vollegrondsteelten toegepast binnen de normen van de Nitraatrichtlijn, terwijl er tegelijk 87 miljoen kilogram stikstof in Vlaanderen uit kunstmest (verkregen via een energie-intensief proces) gebruikt wordt, waarvan 6% in de tuinbouw. Een meer circulaire aanpak zou dus nodig zijn om nabije (drijf)mest (en bij uitbreiding ook andere meststoffen) rechtstreeks in te zetten in plaats van kunstmest.

Dit project zal daarom nagaan hoe (in eerste instantie) drijfmest afkomstig van kalveren van het Witblauwe ras het gebruik van kunstmest kan vervangen, waarbij nagegaan wordt welke spoor- en hoofdelementen voldoende, te veel of te weinig aanwezig zijn en welke andere praktische bezwaren er kunnen zijn bij gebruik in de sierteelt.

Deze samenwerking tussen landbouw- en een sierteeltbedrijf kan een win-win-situatie betekenen voor beide types bedrijven en bij uitbreiding voor alle bedrijven waar er gesloten teeltsystemen zijn binnen de ganse regio Midden-West-Vlaanderen en verder.

Partners: Vantyghem Handelskwekerij, Inagro, Proefcentrum voor Sierteelt en VCM

Soort project/financiering: Leader - Midden-West-Vlaanderen

Duur: 01/01/2023 – 31/12/2024

Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo).