Klankbordgroep

Via een klankbordgroep, die samenkomt op regelmatige tijdstippen tijdens de duur van het Interreg VL-NL project NITROMAN (1/12/2019 – 30/11/2022), worden de knelpunten, die de transitie van de mestverwerking naar een circulaire economie momenteel nog verhinderen, aangepakt. Tot deze knelpunten, die aangepakt worden binnen NITROMAN, behoren:

  • de technologische doorontwikkeling van piloot tot volleschaal installaties;
  • de economische haalbaarheid van de technieken die nog niet altijd vanzelfsprekend is;
  • de afzet van de producten die niet loopt zoals het hoort;
  • de publieke draagkracht;
  • de wetgeving die vooralsnog niet altijd strookt met de transitie.

Tot de klankbordgroep kunnen alle geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de landbouwsector (zuivelindustrie, veevoederindustrie, meststoffenindustrie), akkerbouwers, veetelers, groentetelers, de landbouworganisaties en de betrokken beleidsmakers, maar ook constructeurs van nutriëntenrecuperatietechnieken toetreden, ook tijdens de duur van het project. Naast de constructeurs die partners zijn binnen het project, kunnen dus ook andere geïnteresseerde constructeurs voordeel halen uit de besprekingen van de klankbordgroep en de resultaten van NITROMAN. Er wordt uiteraard geen confidentiële bedrijfsinformatie uitgewisseld tijdens de vergaderingen.

Als u zich registreert via het onderstaande formulier als deelnemer van de klankbordgroep, wordt u steeds via e-mail op de hoogte gebracht als er een klankbordgroep doorgaat. Na registratie ontvangt u ook op regelmatige basis het laatste nieuws en updates over NITROMAN.