Ammoniak stripping/scrubbing

Ammoniak uit de dunne fractie kan gerecupereerd worden door lucht of stoom doorheen de dunne fractie te sturen. Het aandeel ammoniak in gasvorm kan bovendien verhoogd worden door het evenwicht NH3 : NH4+ te verschuiven naar het gasvormige NH3. Dit kan door de temperatuur en/of de pH te verhogen.

Het stripgas, dat verzadigd is met ammoniak, wordt daarna in contact gebracht met een sterk zure oplossing (meestal zwavelzuur, H2SO4). Als zwavelzuur gebruikt wordt om ammoniak te capteren, ontstaat ammoniumsulfaat. Eventueel kan ook het duurdere salpeterzuur (HNO3) gebruikt worden om ammoniak te capteren, waarbij het voor bemesting mogelijks interessantere ammoniumnitraat ontstaat.