VCM opgericht in 1996

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) werd opgericht in juni 1996 op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de toenmalige GOM-West-Vlaanderen. Het VCM kreeg hierbij het statuut van een feitelijke vereniging en dit voor een periode van 7 jaar. 

Elf leden participeerden in het VCM: de ALT, AMINAL, Aveve, Bemefa, Boerenbond, de Mestbank en de vijf Vlaamse provincies. De toenmalige GOM-West-Vlaanderen verzorgde het secretariaat van het VCM. 

De doelstellingen van VCM waren het organiseren van overleg tussen de verschillende actoren in de mestproblematiek zodat een praktisch toepasbaar beleid voor mestverwerking kon uitgewerkt worden. Daarnaast stond VCM in voor het coördineren, ondersteunen en stimuleren van initiatieven inzake mestverwerking.

VCM als vzw

Na afloop van de voorziene zeven jaar bleef de nood aan een intermediaire organisatie voor de coördinatie tussen de overheid en het bedrijfsleven acuut. Hierdoor werd geijverd om de activiteiten van het VCM voort te zetten. 

Om meer continuïteit in de werking te garanderen, een breder forum van actoren te kunnen benaderen en leden actiever bij de werking te betrekken, werd in 2003 beslist om onder een vzw-statuut verder te werken. De ALT, Bemefa, de Boerenbond, de Mestbank en de Provincie West-Vlaanderen waren de stichtende leden van de vzw. 

In 2003 en de daaropvolgende jaren werden vele organisaties die raakvlakken hebben met de mestverwerking lid van het VCM: de betrokken overheidsdiensten, de mestverwerkers, de energiesector, de financiële instellingen, de consultancysector, de verschillende sectororganisaties en de constructeurs. Hierbij initieerde het VCM in 2004 ook de oprichting van de sectororganisatie 'De mestverwerkers' om de samenwerking met en tussen de diverse mestverwerkers te officialiseren.