Home  > Nieuws
ilvo onderzoekt verspreiding van antibiotica via mest
11 april 2019
Onderzoekscentrum ILVO heeft een methode ontwikkeld die toelaat om de verspreidingsroute van antibiotica in de omgeving via mest in kaart te brengen. “Met deze methode kunnen 69 antibiotica tegelijk o ...
belgian biogas week
11 april 2019
Ontdek de laatste ontwikkelingen aan de andere kant van de taalgrens : de injectie van biomethaan, de productie van bioCNG en de valorisatie van digestaat! Een week in het teken van uitwisselingen ...
vlaanderen circulair project unir geeft spuiwater een nieuw elan
05 april 2019
In Januari 2019 werd het Vlaanderen Circulair project UNIR officieel afgetrapt. Het project, dat loopt tot eind oktober 2020, beoogt om ammoniumsulfaat van zure luchtwassers op biogasinstallaties en v ...
nieuwe europese meststoffenverordening goedgekeurd: duiding door vcm
05 april 2019
Het Europees Parlement bekrachtigde op 27 maart het wetgevingsakkoord dat met de EU-landen over de nieuwe Europese Meststoffenverordening bereikt werd. Daardoor zal het in de toekomst gemakkelijker wo ...
mengen digestaat
02 april 2019
In sommige FOD-ontheffingen van gedroogd digestaat is bij de algemene voorwaarden nog de beperking opgenomen dat het product niet gemengd mag worden met meststoffen, organisch bodemverbeterende middel ...
europees parlement keurt meststoffenverordening goed
29 maart 2019
Het Europees Parlement heeft de nieuwe meststoffenverordening goedgekeurd. Daardoor zal het in de toekomst gemakkelijker worden om meststoffen uit biologisch afval of organisch materiaal vrij op de Eu ...