bedrijfsbezoeken mestverwerking
10 december 2018
Sinds het wegvallen van de melkquota en het steeds schaarser worden van landbouwgrond, kampen meer en meer melkveehouders met hoge mestafzetkosten. Zelf starten met een vorm van mestverwerking of -bew ...
nieuwe europese meststoffenwetgeving provisoir goedgekeurd
21 november 2018
Al enige tijd zat de nieuwe Fertiliser Regulation in de fase van ‘triloog’, waarbij het Europees Parlement, de Europese Raad onder begeleiding van de Europese Commissie de finale wetgeving moet goedke ...
vacature vcm: adviseur mestverwerking
20 november 2018
Wil jij het aanspreekpunt zijn voor overheidsinstellingen, veehouders en bedrijven in de mestverwerkingssector? Wil je mee aan de basis liggen van een duurzame mestverwerking, waar nutriënten, zoals s ...
schrijf je in voor nieuwsbrief van het eu-project "systemic"
20 november 2018
Heb je interesse in de mogelijkheden van nutriëntenrecuperatie uit digestaat? Het Europees project SYSTEMIC gaat de haalbaarheid van verschillende recuperatietechnieken na, die in de praktijk worden ...
publicatie omzendbrief: gebruik van mest als ligboxstrooisel
19 november 2018
In verschillende Europese landen wordt het gebruik van dikke fractie mest (na scheiding) als ligboxstrooisel in de veehouderij getolereerd. Recent werd een omzendbrief gepubliceerd om te verduidelijke ...
vlaco lanceert co2-tool app
19 november 2018
Vlaco ontwikkelde een tool om de voetafdrukwinst van compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. De tool becijfert meer bepaald per ton eindproduct de broeikasgas-em ...