Home  > Nieuws
bioden: p-terugwinning van vloeibare fractie van digestaat
26 januari 2024
Het BioDEN project heeft als voornaamste innovatiedoel het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het stikstof- en fosforrijke digestaat afkomstig van anaerobe vergisting tot bestaande én nie ...
succesvolle webinar over update code goede praktijk mestverwerking
19 januari 2024
Op 17 januari 2024 organiseerde VCM in samenwerking met VLM een informatieve webinar over de update van de code goede praktijk (CGP) mestverwerking. De webinar bood een bondige bespreking van de inhou ...
geslaagde webinar over autocontrolesysteem in de mestverwerking
19 december 2023
Op 8 december 2023 organiseerde VCM in samenwerking met VLM een informatieve webinar over het Autocontrolesysteem in de Mestverwerking. Het evenement bood diepgaande inzichten in de basisprincipes en ...
projectoverzicht vlaanderen en europees verband
22 november 2023
In het kader van een subsidieopdracht, uitgeven door de VLM-mestbank, heeft VCM een overzicht gemaakt van zowel alle huidige en toekomstige onderzoeks- en demoprojecten in Vlaanderen als projecten met ...
legionellabacterie in biologiebekken mestverwerkingsinstallaties
21 november 2023
In het kader van een groter onderzoek naar het risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie in waterzuiveringsinstallaties werd door het VITO, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en in ...
afzetmogelijkheden voor vloeibare dierlijke mest bij gebrek aan eigen mestopslag
20 november 2023
De Mestbank krijgt regelmatig vragen van bedrijven die op het eigen bedrijf te weinig opslagcapaciteit hebben voor vloeibare dierlijke mest. Door het wegvallen van de derogatie in 2023 en door de slec ...