wilt u op de hoogte zijn van alle actuele kennis rond mest? schrijf u dan snel in voor de “vlaamse mestdag”!
19 juni 2018
Op dinsdag 4 september 2018 gaat in Aalter voor de éérste keer de “Vlaamse Mestdag” door. Op deze praktijkgerichte dag komt u meer te weten over alle aspecten van mestmanagement en mestbe-/verwerking ...
een blik op het netwerk van biogasinstallaties binnen het systemic project
13 juni 2018
VCM neemt sinds vorig jaar als partner deel aan het Horizon2020 project SYSTEMIC dat verschillende full-scale technologieën zal demonstreren om nutriënten, organische stof en water te recupereren uit ...
subsidies voor ‘circulair ondernemen’ - heeft u een innovatief idee die u graag in de praktijk wil uittesten?
05 juni 2018
De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. In dit kader wordt binnen Vlaanderen Circulair voor de tweede keer een projectoproep gelanceerd waar subsidi ...
biochar van varkenmest als waardevol alternatief voor verwijdering van restmetalen en organische polluenten uit afvalwater
31 mei 2018
Binnen het recent afgewerkte VLAIO-TETRA project “BIOSORB” werd de haalbaarheid van pyrolyse van mest en de kwaliteit van de gevormde biochar, onderzocht. Doel was een goedkoper en milieuvriendelijker ...
'recidigest’ onderzocht biogaspotentieel bij recirculatie van behandeld digestaat van rundermest
24 mei 2018
Het IWT-TETRA project ‘ReciDigest’ liep in februari 2018 op zijn einde. Het project onderzocht de invloed van digestaatbehandeling en recirculatie op de anaerobe vergisting. VCM zetelde in de stuurgr ...
vcm werkt volgens nieuwe gdpr-regelgeving
24 mei 2018
VCM hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van je gegevens en we doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. We passen dit bijvoorbeeld toe op jouw e-mailadre ...