Home  > Nieuws
bvr debietmeters definitief goedgekeurd
25 maart 2021
Op vrijdag 26 februari 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit heeft als doel om de waterkwaliteit te verbeteren en ...
acties werkgroep mest call for action
25 maart 2021
Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. Op 4 maart vond de tweede Nutricycle Vlaanderen Werkgroep N ...
tetra projectvoorstel "bio-den" op zoek naar leden voor begeleidingsgroep
22 maart 2021
KU Leuven en UGent zijn bezig met een projectaanvraag voor een TETRA project “Bio-DEN”. Het project richt zich op recuperatie van nutriënten (N,P, C) en energie uit digestaat van co-vergisting.
vcm informatiedocument over vlaamse renure-producten
26 februari 2021
In 2019 lanceerde VCM een oproep naar producenten van stikstofmeststoffen, herwonnen uit mest (RENURE). Bedoeling was de opmaak van een nota, gericht aan de Vlaamse Regering en de Europese Commissie, ...
vcm nota waterrecuperatie uit mest
26 februari 2021
In het kader van de VCM Werkgroep Effluent, die voor de eerste keer samen kwam op 16 september 2020, heeft VCM de nota ‘Waterrecuperatie uit mest’ opgesteld. Door steeds terugkerende en langdurige dro ...
vragenlijst rond biogebaseerde meststoffen
26 februari 2021
FERTIMANURE is een project dat zich richt op de innovatieve terugwinning van nutriënten uit dierlijke mest voor de productie van meststoffen met een hoge toegevoegde waarde. FERTIMANURE zal innovatiev ...