Home  > Nieuws
mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen
22 januari 2020
De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nu ...
resultaten ‘safemanure’ wijzen op het potentieel van diverse biogebaseerde meststoffen voor toepassing als kunstmestvervanger
13 december 2019
Het Joint Research Centre heeft in opdracht van de Europese Commissie (DG ENVI) onderzoek uitgevoerd naar de (landbouw- en milieukundige) eigenschappen van specifieke uit mest gerecycleerde meststoffe ...
interreg vl-nl project ‘nitroman’ zal de haalbaarheid van nutriëntenrecuperatie in vlaanderen en nederland onderzoeken
13 december 2019
Het Interreg VL-NL project NITROMAN is een samenwerking tussen Vlaamse (Inagro, VCM vzw, UGent, PSKW, Hooibeekhoeve, PVL Bocholt en Detricon) en Nederlandse partners (NCM, DLV Advies, Rusthoeve en Str ...
manuresource 2019 ontvangt meer dan 200 deelnemers uit 18 landen
13 december 2019
Op 27 en 28 november 2019 waren er meer dan 200 deelnemers aanwezig tijdens ManuREsource 2019 in Hasselt (België) om mestbeheer en valorisatie op Europees niveau te bespreken. ManuREsource is een inte ...
oproep: universiteit gent onderzoekt reductie van ecotoxiciteit in mestverwerkingstechnologie
11 oktober 2019
De UGent is op zoek naar mestverwerkingsbedrijven (behandeling van vloeibare mest, bij voorkeur varkens- of gemengde mest) die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een verkennende studie die de ve ...
regio limburg: oproep vraag -en aanbod organische stof
04 oktober 2019
In het LEADER Haspengouw-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ wordt de waarde van dikke fractie, bekomen na scheiding van drijfmest, als bodemverbeteraar onderzocht. De dikke fractie ...