Home  > Nieuws
oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in vlaanderen
05 augustus 2019
Momenteel onderzoekt de VCM Werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwmi ...
strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus
16 juli 2019
In de gebieden waar de waterkwaliteit achterop hinkt, zijn strengere maatregelen nodig dan in de gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn. MAP 6 definieert vier geb ...
map6: wat met de uitrijregeling?
20 juni 2019
Nu het nieuwe mestactieplan van start is gegaan, zijn ook de voorwaarden om mest uit te rijden gewijzigd.
oproep agreon: ontvang tot 15.000 euro steun om jouw innovatief idee te realiseren in een agro-context
12 juni 2019
Heeft u een innovatief idee die realiseerbaar is in de agrarische praktijk? Is deze realisatie toepasbaar op een land- en tuinbouwbedrijf en het maakt deze sector duurzamer? Misschien kan u deze dan i ...
bezoek ‘groot zevert vergisting’
22 mei 2019
Op donderdag 16 mei zakten meer dan 25 geïnteresseerden af naar Beltrum, Nederland, voor een bezoek aan Groot Zevert Vergisting. In het licht van een recente versteviging van de samenwerking tussen ...
inagro: oproep lerende netwerken
22 mei 2019
Inagro lanceerde een oproep over ‘lerende netwerken’ rond gerecycleerde meststoffen. Kennis over het gebruik van gerecycleerde meststoffen wordt immers steeds belangrijker.