Home  > Nieuws
nutricycle vlaanderen werkgroep nutriëntenrecuperatie uit mest gestart
24 september 2020
Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. De doelstellingen, financiering en werking van dit platform ...
studiedag vcm 24 november wordt webinar-reeks
23 september 2020
Normaal gezien zou VCM vzw op dinsdag 24 november 2020 bij ILVO (Melle) een studienamiddag organiseren waarin verschillende nieuwigheden in de Vlaamse mestverwerkingssector aan bod zouden komen. Het C ...
bbt mestverwerking geactualiseerd met addendum
23 september 2020
Het eindrapport van het addendum bij de studie “Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor mestverwerking - derde uitgave” is online beschikbaar.
kick-off nitroman
23 september 2020
Op 10 september 2020 vond de kick-off en eerste klankbordgroep van het project Nitroman plaats in Gistel. Centraal binnen Nitroman staan het herwinnen van minerale meststoffen uit lokale mestoverschot ...
plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!
26 augustus 2020
Uit de cijfers van VLM-Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ...
mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt
25 augustus 2020
Door het in voege treden van MAP6 in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen (waaronder effluent) gewijzigd. Zo was al bekend dat het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevo ...