Home  > Nieuws
techniek voor nutriënten- en energierecuperatie op boerderijschaal wint vijfde ivan tolpe prijs
24 mei 2023
Het Vlaamse Green Service heeft de Ivan Tolpe Prijs 2023 gewonnen met een nieuw concept voor nutriënten- en energierecuperatie op boerderijschaal.
autocontrole mestverwerking
15 mei 2023
Op korte termijn zal elke mestverwerker in Vlaanderen verplicht worden om voor zijn bedrijf een autocontrolesysteem te implementeren o.b.v. de autocontrolegids die is opgesteld voor de mestverwerkings ...
bioden: richting een gesloten nutriëntenkringloop
15 mei 2023
Het BioDEN project heeft als voornaamste innovatiedoel het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het stikstof- en fosforrijke digestaat afkomstig van anaerobe vergisting tot bestaande én nie ...
registratie discontinue stroom bij interne analoge debietmeters
17 maart 2023
Afgelopen maanden waren er onduidelijkheden binnen de sector rond de registratie van de interne analoge debietmeters in het geval van een discontinue stroom.
map6 blijft van kracht, maar zonder derogatie en met gewijzigde gebiedstypes
16 februari 2023
De onderhandelingen over het zevende mestactieplan (MAP) zijn nog in volle gang, maar op 16 februari gaat het nieuwe bemestingsseizoen van start. "Zonder aanpassingen aan de wetgeving blijft het huidi ...
ontdek onze interessante vacatures
31 januari 2023
Momenteel heeft VCM 2 vacatures voor onmiddellijke indiensttreding, namelijk een een Projectmedewerker/adviseur en een Coördinator.