Home  > Nieuws
vcm informatiedocument over vlaamse renure-producten
26 februari 2021
In 2019 lanceerde VCM een oproep naar producenten van stikstofmeststoffen, herwonnen uit mest (RENURE). Bedoeling was de opmaak van een nota, gericht aan de Vlaamse Regering en de Europese Commissie, ...
vcm nota waterrecuperatie uit mest
26 februari 2021
In het kader van de VCM Werkgroep Effluent, die voor de eerste keer samen kwam op 16 september 2020, heeft VCM de nota ‘Waterrecuperatie uit mest’ opgesteld. Door steeds terugkerende en langdurige dro ...
vragenlijst rond biogebaseerde meststoffen
26 februari 2021
FERTIMANURE is een project dat zich richt op de innovatieve terugwinning van nutriënten uit dierlijke mest voor de productie van meststoffen met een hoge toegevoegde waarde. FERTIMANURE zal innovatiev ...
aandachtspunten bij start bemestingsseizoen 2021
10 februari 2021
De manier waarop bemest wordt is bepalend voor de impact op de waterkwaliteit. Om die impact te beperken moeten land- en tuinbouwers met verschillende zaken rekening houden. De Mestbank somt een aanta ...
leader-project ‘met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’
19 januari 2021
De afgelopen 30 jaar is het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden stelselmatig gedaald. Nochtans is organische stof positief voor de bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en de gezondhei ...
code goede praktijk rond debietmeters online
19 januari 2021
VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze werd online geplaatst op de website van VLM Mestbank. Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebr ...