wie wint de derde editie van de ivan tolpe prijs?
21 maart 2018
De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2019 voor de derde maal uitgereikt. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-V ...
mestverwerkingssector wil kringlopen sluiten
01 maart 2018
Zowel het Vlaamse als het Europese beleid zet de evolutie naar een circulaire economie hoog op de agenda. Ook de mestverwerkingssector bekijkt de opties. Nutriëntenrecuperatie en de productie van ande ...
onderzoek naar mogelijkheden voor het herwinnen van nutriënten en grondstoffen uit mest, bioafval en slib
27 februari 2018
Afgelopen week kwamen vertegenwoordigers van vijftien biogasinstallaties uit verschillende Europese landen samen in Amsterdam om de mogelijkheden de bespreken omtrent herwinnen en hergebruiken van nut ...
mestverwerkingsproject oci nitrogen kan niet zonder sde - subsidie
16 februari 2018
De grootschalige winning van biogas uit mest en verwerking van het digestaat die kunstmestfabrikant OCI Nitrogen wil opzetten op het bedrijventerrein Chemelot bij Geleen kan alleen van de grond komen ...
overgangsmaatregel voor vrachtstalen
13 februari 2018
Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer gebruiken. Omdat er voorlopig onvoldoende capaciteit is ...
het manuresource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
14 december 2017
Op 27-29 november vond de derde editie van ManuREsource plaats in Eindhoven (Nederland), waar meer dan 230 deelnemers uit maar liefst 28 landen werden verwelkomd. Tijdens deze derde editie kwam het we ...