Home  > Nieuws
projectoproep "piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen"
14 juli 2021
De nieuwe oproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen" (VLAIO) richt zich tot kmo’s in de bio-economie die de haalbaarheid van het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing willen testen. De ...
nitroman-evenementen in het najaar
14 juli 2021
Het Interreg Vlaanderen-Nederland project NITROMAN wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten via stripping- ...
kweken we binnenkort algen op spoelwater van pluimveestallen?
14 juli 2021
Onderzoekers van de onderzoeksgroep RADIUS van de Thomas More hogeschool hebben onderzocht of men microalgen kan kweken op spoelwater van pluimveestallen. Dit onderzoek maakt deel uit van het Vlaander ...
manuresource 2021
14 juli 2021
Als alles volgens plan verloopt, wordt ManuREsource 2021 georganiseerd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, Universiteit Gent, Inagro en NCM op 24 en 25 november in 's Hertogenbosch ...
ministriële instructie en bijhorende richtsnoer rond stikstofemissies
27 mei 2021
De Europese Habitatrichtlijn stelt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat er een gunstige staat van instandhouding bekomen wordt voor de op hun grondgebied voorkomende natuurlijke habitats en soort ...
bvr debietmeters definitief goedgekeurd
25 maart 2021
Op vrijdag 26 februari 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit heeft als doel om de waterkwaliteit te verbeteren en ...