Home  > Nieuws
vlaamse mestverwerkingscapaciteit 2019
09 juli 2020
Verwerking in Vlaanderen nog steeds in stijgende lijn Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. In ...
mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt
26 juni 2020
Door het in voege treden van MAP6 in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen (waaronder effluent) gewijzigd. Zo was al bekend dat het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevo ...
nominatie fertikal voor de leeuw van de export
26 juni 2020
Op 23 september 2020 vindt de jaarlijkse uitreiking plaats van de Leeuw van de Export. Dit is een prijs voor Vlaamse bedrijven die noemenswaardige exportresultaten hebben verwezenlijkt. Eén van de zes ...
finale conclusies safemanure
25 juni 2020
Begin juni mocht VCM het finale rapport van de SAFEMANURE studie, uitgevoerd door het Joint Research Centre in opdracht van DG ENVI, inkijken. Het finale rapport is nog niet online beschikbaar, omdat ...
brochure pocketvergisting
25 juni 2020
Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te info ...
agr-gps-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustus
15 juni 2020
Om beter te kunnen opvolgen hoeveel mest er vervoerd wordt naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeiba ...