Ivan Tolpe Prijs 2023

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds vier keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kosten efficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen. Sinds de tweede editie, is het ook mogelijk voor buitenlandse inzendingen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

 

Ivan Tolpe

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die 7 varkensboerderijen en 3 mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij onverwacht door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier en drijvende kracht in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Een prijs voor innovatie in de mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in de mestverwerking te behouden.

 

Innovatieprijs

Alle ideeën die omgaan met een vraag gedreven probleem uit de sector (proces optimisatie, energie efficiëntie, optimale valorisatie van nutriënten uit mest, etc.) kunnen ingediend worden. De eerste prijs werd in 2015 overhandigd aan een Vlaamse varkenshouder, Marc Bollaert, die een innovatieve scheidingstechniek ontwikkelde. In 2017 bekroonde VCM een Duits onderzoekscentrum die een innovatieve techniek voorstelde om fosfor te recupereren uit mest.

 

Nieuwe oproep voor de Ivan Tolpe Prijs 2023

In 2022 en begin 2023, ontvangt VCM graag nieuwe voorstellen van innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking.

Het deelnameformulier kan u via deze link raadplegen.
Het wedstrijdreglement kan u via deze link raadplegen.

Het ingevulde deelnameformulier moet ingediend worden voor 10 maart 2023 via info@vcm-mestverwerking.be. De ontvangst van uw bijdrage zal bevestigd worden via e-mail.