Het project NITROMAN

NITROMAN is een project gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Onderstaand filmpje geeft een mooie introductie over het project NITROMAN.