Contactgegevens mestverwerkers

Zoekt u een oplossing voor uw mestoverschot en bent u op zoek naar een mestverwerker in de buurt die uw mest kan verwerken?

Op de onderstaande kaart vindt u een overzicht van mestverwerkers die mest van derden verwerken. Dit overzicht werd opgemaakt op basis van de VCM-enquête (vraag naar expliciete toestemming voor verspreiding van gegevens). Op regelmatige tijdstippen wordt deze lijst aangepast aan de laatste stand van zaken. Vanuit het VCM raden wij u aan om tijdig uw leveringstermijn met deze mestverwerkers af te spreken, gezien vele operationele installaties op dit moment al volzet zijn.

Cobefert cvba

0475/26.33.13 (Kurt)

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

Del'Or

0496 / 16 17 11 (Arne Leuridan)
arne@cibusnv.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Samagro

058 / 29 94 39
julie@samagro.be

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

Pluimveemest - DIF varkensmest - Vloeibare varkens-mest

 

D'Hoore

0496 60 50 14
dhooredhondt@skynet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest
Inname van digestaat

Meuleman Agri - Kristof Meuleman

0497 / 45 60 37
meuleman.kristof@gmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest - zeugenmest

De Kassel - Dany De Smidt

0479 / 54 24 72

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest, digestaat

Biervliet Bio-Products

0478/ 84 33 75

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Amrojans - Chris Janssens

0498 / 51 93 67
krinafarm@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest, eveneens rundveemest en digestaat

Marel bvba - Els Desmedt

0498 / 54 12 30
marel@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

Nutriproces -Stefaan Logghe

0478 / 28 47 69
daelkennv@gmail.com

Techniek:

Biologie - compostering

Mestsoort:

Rundvee- en varkensmest - dikke fractie varkens- en rundermest, puimvee- en paardenmest.

Bio Sterco

0476 / 79 95 36

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

Senergho

051 / 69 68 97
info@senergho.be

Techniek:

Vergisting
Biothermisch drogen en biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest, dikke fractie varkensmest

Vernyco Comm V

0491 / 73 38 77
nysdesmet@skynet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Del'Or NV

0496/16 17 11 (Arne Leuridan)
arne@cibusnv.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Laviedor - Geert Catrysse

057 / 21 32 99

Techniek:

Bekalking: product Humocal

Mestsoort:

Vaste mest van pluimvee en konijnen, dif varkensmest, mest van nertsen

Biolurit

0496 / 10 12 78

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest, rundveedrijfmest

Bio Power BV

0474 / 67 74 33

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Decoster

056 / 50 98 91

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Varkensmest

Luc Tommeleyn

057 / 48 92 13
Kurt.tommeleyn@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Varkensmest

Voeders Seurynck

056 / 50 98 81
yves@seurynck.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Maes Piet & Karl

0472 / 33 19 04
maes.piet.karl@telenet.be

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

Pluimveemest

Ten Bernardsplas

0478 / 39 99 97
guy.deprez@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Agrikracht nv

0485 / 76 74 20
kristof.maertens@biogastec.com

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Agro Vereecke - Vanryckeghem

0478 / 27 80 76
info@vereeckefreddy.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Frefraco - Eddy Colpaert

0485 / 83 94 42
eddycolpaert@skynet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Varkensdrijfmest, ev. ook rundveedrijfmest

Tikal nv - Lieven Lafaut

0477 / 49 61 58
lieven.lafaut@sint-amandshof.be

Techniek:

Biologie - constructed wetlands

Mestsoort:

Varkensmest

Tractofim

0496 / 25 58 63
pieter.deraedt@hotmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveemest

Agrikracht nv

0485 / 76 74 20
kristof.maertens@biogastec.com

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort: 

Varkensmest

Sterckx nv

0479 / 98 00 16
brecht.vandermeersch@sterckx.com

Techniek:

Champignon- substraatbereider

Mestsoort:

Paardenmest, slachtkuikenmest

Biovar cvba

0479 / 97 77 48

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

VABEKO nv

051/ 70 53 53
Dirk.Cool@voedersdegrave.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

Bioporc

0479/ 54 00 63

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Wyseur- Lesage bvba

0479 / 97 77 48
Techniek:
Biothermische droging
Mestsoort:
Pluimveemest, DIF varkensmest

FITA COMPOST

0477/ 72 24 60
tack.filip@telenet.be

Techniek:

Composteerinstallatie

Mestsoort:

DIF en kippenmest

Marvaco bvba

0474 / 56 37 64
david.martain@marvaco.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveemest

Bemapro nv - Nick Provyn

0496/ 360 556 (Nick)

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveemest

Ferticom

0478 563 042
vplkortemark.bv@gmail.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Uitsluitend varkensmest

Biotor

0478 / 42 24 49 (Luc Goddyn)

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Varkens- en rundveedrijfmest

Compovit bvba

058 / 31 14 05
info@compovit.be

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

Pluimveemest - DIF varkensmest

 

Pyck nv

0496 / 12 98 10
pyck@telenet.be

Techniek:

Biologie - constructed wetland

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Bruhaco

0495/512 771

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest, rundveemest

Javalot bvba

051 / 46 07 95

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest, rundveemest en kippenmest

D'Hoore

0497 / 04 21 43
dhooremestverwerking@skynet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest, rundveemest

Eco-Amron

0473 / 24 23 92 (Chris Tolpe)
chris.tolpe@skynet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

De Krinkel NV (Roose Jan & Jeroen)

0496 / 56 79 03 (Jeroen Roose) 0496/ 56 79 04 (Jan Roose)

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest en rundveemest

Andy Lesage

051 / 77 74 56

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Varkensmest en rundveedrijfmest

Bioverti bvba

0474 / 53 73 56
kristof.de.roo@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet vermeld

Biowest

0495 / 41 87 82 (Pieter Hauspie)

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Niet vermeld

KTN Mest

0496 / 54 23 62
kriscasier.vancas.ktn@gmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet vermeld

Vervan

0474 / 97 70 72

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet vermeld

Agrero

0475 / 94 47 38
tom.vanopdenbosch@rendac.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest, varkensmest en digestaat

Op de Beeck nv compostering

014 50 16 02
bart.vanthillo@groupopdebeeck.com

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

Kippenmest, DIF varkensmest en andere droge mestsoorten

Fertikal

03/570.01.80

Techniek:

Droging

Mestsoort:

Kippenmest, DIF varkensmest en andere droge mestsoorten

Laragro

09 / 378 05 78
laragro@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest, rundvee mengmest

Lembio bvba - Geert Schepens

0496 / 54 52 81
geert.schepens4@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en runderdrijfmest
 

Agro-energiek bvba  

0476 51 92 85 of 0494 89 58 42
valerie@agro-energiek.be

Techniek:

Co-vergisting en nabehandeling (droging)

Mestsoort:

Varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie varkensmest, dikke fractie koeienmest en rundveestalmest
 

DB FOURAGE BVBA

09/374 08 00
info@dbfourage.com

Techniek:

Biothermische droging + korreling

Mestsoort:

Allerhande vaste dierlijke mest op basis van strooisel (geen vloeibare mest)

Bio-Kempen cvba

0497/ 44 28 68
biokempen@gmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest, ev. rundveedrijfmest
 

Brosens Jan

03 / 315 00 51

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest

MVW Leemans

0477/ 36.39.05
stefleemans@hotmail.com

Techniek:

Biologie - constructed wetland

Mestsoort:

Varkens-en rundveedrijfmest en kalvermest

Aveve

0474 / 94 40 00

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Mengmest

Merelhof

0472 / 283 206
guushendrikx@hotmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

Van Hoydonck nv

0475 49 36 88 (Luc Van Hoydonck)
luc@van-hoydonck.be

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

DIF varkensmest, pluimveemest

Agrogas

014 75 57 78
info@agrogas.be

Techniek:

Co-vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Niet vermeld

Arbio

0494/713098
keyserstim@hotmail.com

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Niet vermeld:

Storg bvba compostering

089 / 84 48 46
palonielavrijsen@storg.be

Techniek:

Biothermische droging

Mestsoort:

Alle vaste droge mest, dikke fractie digistaat
 

Langens Hoeve

0476/ 26 98 43

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest, effluent en dikke fractie.

Guilliams Green Power nv - Rohald Guilliams

0487 / 63 97 41

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Varkens- en rundveedrijfmest 

GSL bvba

0485 / 76 74 20

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Niet vermeld

Leiestroom nv

0485 / 76 74 20

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Niet vermeld

Waterleau New Energy

0491 / 71 36 75
pascal.vanhove@waterleau.com

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Varkensmest, rundermest en dikke fractie

A. van Dommelen Transport

+31135169702
info@avandommelen.nl

Techniek:

Biothermische mestverwerking

Mestsoort:

Dikke fractie varkensmest, dikke fractie rundermest, pluimveemest, champost,…

Contactpersoon: Eric Gloudemans

Ameel

057/488 303

Techniek:

Biologie - constructed wetland

Mestsoort:

Varkensdrijfmest

Arko

0496/16 79 50

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en runderdrijfmest

Biogas De Biezen

0477 36 39 05
info@biogas-debiezen.be

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

varkens- en runderdrijfmest

BSN Schrauwen

0477/36.39.05

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensdrijfmest en runder- en kalvermest

De Nachtegaal - Dirk Vandenbussche

0476/30.67333

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

varkens- en runderdrijfmest

D'Haeye Cleaning

056/64.40.01

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en runderdrijfmest

Leenaerts mestverwerking gcv

0497/50.51.73

Techniek:

Biologie en composering

Mestsoort:

Varkens- en runderdrijfmest, dikke fractie, pluimveemest

NPG Bocholt

0479/34.16.94
bocholt@biopower.vlaanderen

Techniek:

Vergisting en mestverwerking

Mestsoort:

Niet vermeld
 

Sibracom

0474/23.85.13
bram_dauchy@hotmail.com

Techniek:

Biothermische mestverwerking

Mestsoort:

Runderstalmest, dikke fractie varkens- en rundermest, pluimveemest

Vanthillo

0497/92.81.00
dries_beck@hotmail.com

Techniek: 

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en runderdrijfmest

Vereecken Agro

Bunderstraat 17, 9170 Sint-Gillis-Waas
Provincie Oost-Vlaanderen
+32/473343664
info@vereeckenagro.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest en een beetje rundermest

Compovit Pro BV

058/31 14 05
info@compovit.be

Techniek:

Biothermisch drogen

Mestsoort:

Kippenmest en DIF varkensmest

Delt@Porc nv

015/30 72 15

Techniek: 

Mestverwerking slechts mogelijk bij afname slib/effluent

Bioveloo gcv

051 40 20 41

Techniek:

Biologie

VDV Mestverwerking bvba

0474 59 30 47
stijnvandervelden@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkens- en rundermest

Vilatca

0496 52 44 00
dennis.smulders@bepro.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Enkel kalvergier

Bio merk / Bolckmans lv

0475/28 90 68 (Jef Bolckmans)

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet gekend

PPS

0472 78 86 01 (Pieter Peeraer)

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet gekend

Vevar

0031 65 75 905 44
j.martens@live.nl

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Rundveemest

S.L.L.P.

0497/46 91 86 (Luc Stinkens)
lucstinkens65@gmail.com

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet gekend

Marc & Wim Bossaert VVZRL

+32.476/49.19.67
wimbossaert@telenet.be

Techniek:

Biologie + naverwerking

Mestsoort:

vleesvarkens, zeugen, runderen, slib uit biologie, effluent uit biologie

Rens Ruud en Johan

014/658836
info@renskens.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Varkensmest

Acterra nv

09 220 60 84
info@terraviva.be

Techniek:

Biothermisch drogen

Mestsoort: 

Niet vermeld

Agri-Power bvba

0473 94 03 60
josrenders@hotmail.com Techniek: 
Co-vergisting en mestverwerking (Droging)
Mestsoort: 
Niet bekend

Agro van Dijck

0498 94 09 55
agrovandijck@telenet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Varkens en runderen

Ampower

0472 058 750
ampower.be@gmail.com

Techniek: 

Co-vergisting en nabewerking (Droging)

Mestsoort:

Niet vermeld

Biogas Bree

0497 04 82 03
info@biogasbree.be

Techniek: 

Covergisting en nabewerking (Droging)

Mestsoort:

Niet bekend

BIO-N.R.G.Y nv

09 375 14 78
davy.ampower@gmail.com

Techniek: 

Covergisting en nabewerking (Droging)

Mestsoort: 

Niet bekend

Calagro Energie bvba

093 72 09 45
VANDEROSTYNE@CALAGRO.BE

Techniek: 

Monovergisting en biologie

Mestsoort: 

Alle mestsoorten, behalve stalmest

IVACO

497376320
gino.denys@live.be

Techniek:

Monovergisting en nabewerking (Droging, biologie en ammoniakstripping)

Mestsoort:

Niet bekend

Wauters Plan LV

0472 57 97 96
luc_wauters@hotmail.com

Techniek: 

Covergisting en nabewerking (Indampen)

Mestsoort: 

Niet bekend

Bio-RVM COMM.VA (Ryvers)

0479 47 14 23
leo.ryvers@telenet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Bio-zes

0473 74 07 03
cool.rik@telenet.be

Techniek: 

Biologie 

Mestsoort: 

NIet bekend

Bivarco

0478/367238
bivarco@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort:

Niet bekend

Braecke

056 66 60 30
ignace@braecke.be

Techniek: 

Compostering

Mestsoort: 

Niet bekend

Compobel BV

051 77 88 94
dries@decadt.be

Techniek: 

Compostering

Mestsoort: 

Dikke fractie varkensmest en pluimveemest

De Kluys

0494/24.89.59
koenschr@gmail.com

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend
 

Delco Kwekerij

058 28 82 84
delcobv@gmail.com

Techniek: 

Biologie 

Mestsoort:

Niet bekend

Ganfraco

0475477956
geert.snaet@telenet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

ivaco cvba

0497 85 38 37
cvba.ivaco@gmail.com

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

IVEB NV

0495270702
iveb@skynet.be

Techniek: 

Monovergisting

Mestsoort: 

Niet bekend

JS bvba

0497 70 85 21
administratie.vermeiren@telenet.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Marag

0498 49 12 51
seppe@eindepoelpigs.be

Techniek:

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend 

Masi

0476 45 64 21
steven.matthijs@belgacom.net

Techniek: 

Biologie

Mestsoort:

Niet bekend

Meganck Els

0472 96 99 86
verhegghe_meganck@telenet.be

Techniek: 

Compostering

Mestsoort: 

Niet bekend

Mevar

051 70 10 41
Dirk.Cool@voedersdegrave.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort:

Niet bekend

Pillaert

0476 98 75 71
pillaert.marc@telenet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Snelvri

0473 992 516
peter@snelvri.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet gekend

Staelens Ivan

0475 69 10 79
gino.denys@live.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Van de Vyver

0477 40 94 27
david_vandevijver@hotmail.com

Techniek: 

Biologie

Mestsoort:

Niet bekend

Veco

0476 44 43 12
tine@coenegrachts-substraat.be

Techniek: 

Compostering

Mestsoort: 

Niet bekend

Vermeiren - Hofmans fv

0497 70 85 21
dannyvermeiren1@telenet.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Vervan

0474 977 072
sofie.veraverbeke@live.be

Techniek: 

Biologie

Mestsoort: 

Niet bekend

Walkro België

089 65 00 52
nadine.forster@walkro.eu

Techniek: 

Compostering

Mestsoort:

Niet bekend