Demonstratie pilootinstallatie stripping-scrubbing

Het Interreg project ‘NITROMAN' wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. NITROMAN wil via innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Eén van deze technieken is stripping-scrubbing.

Op donderdag 30 september 2021 was iedereen welkom bij Inagro voor de gratis demonstratie van een pilootinstallatie, waarbij de dunne fractie van het digestaat van de vergister behandeld wordt via stripping-scrubbing.

Voor meer info over het proces van stripping-scrubbing kan je hier terecht.

Benieuwd hoe de container op zijn plaats kwam bij Inagro? Klik dan zeker verder naar onze Facebookpagina, Twitter of LinkedIn.