Autocontrole mestverwerking

In het Mestrapport dat VLM jaarlijks publiceert, bleek opnieuw dat de waterkwaliteit in 2021 nog steeds niet voldoende is volgens de Europese normen. Daarnaast stelt VLM dienst Handhaving vast dat er op verschillende bedrijven extra maatregelen nodig zijn. In Annex 1 bij het zesde mestactieplan, ‘ACTIEPLAN MESTVERWERKING EN ANAEROBE COVERGISTING: NAAR EEN EFFECTIEVERE OPVOLGING VAN MESTVERWERKING EN ANAEROBE COVERGISTING’ staat dan ook dat er in de loop van het 6de actieprogramma zal worden onderzocht hoe een conformiteitsbeoordeling voor Vlaamse mestverwerkingsinstallaties kan worden ingevoerd.

In 2021 heeft VCM, in opdracht van VLM, daarom een autocontrolegids uitgewerkt die meermaals werd afgetoetst met zowel de sector, bijvoorbeeld in de daarvoor opgerichte Werkgroep ‘Autocontrolegids’, als met VLM. Deze autocontrolegids is een algemene leidraad waarin wettelijke vereisten voor mestverwerkingsinstallaties worden opgelijst. De gids dient als basis voor het opstellen van een autocontrolesysteem en kan voorgelegd worden als auditreferentie. De voorlopig finale versie van de autocontrolegids vindt u hier. U kan deze versie gebruiken om alvast te starten met de opmaak van een autocontrolesysteem op maat van uw bedrijf. Er is ook een checklist voorhanden om de autocontrolegids naast bestaande keuringsattesten en vigerende wetgeving te leggen. 

In 2022, 2023 en 2024 volgt een testfase waarin de mestverwerkers zich kunnen voorbereiden op de implementatie van hun bedrijfsspecifieke autocontrolesysteem. In deze testfase zullen er nog geen audits gebeuren, want er wordt ondertussen nog gezocht naar bedrijven die als externe auditor kunnen optreden.

VCM zal in 2022, 2023 en 2024 de autocontrolegids aftoetsen met verschillende bedrijven en aanpassen waar nodig. VCM zal ook standaarddocumenten opmaken om het invoeren van een autocontrolesysteem te vergemakkelijken.

VCM organiseerde in samenwerking met VLM een infomoment onder de vorm van een webinar. Deze webinar kan via deze link geraardpleegd worden.

Meer informatie over de verplichtingen, de effectieve aanvangsdatum, … zullen later dit jaar meegedeeld worden door VLM. Ten gepaste tijde zal VCM infomomenten organiseren.