Klankbordgroep 2022

Op dinsdag 29 november 2022 vond de eerste klankbordgroep van het project HIATUS plaats in Langemark. Het doel en de inhoud van het project werden toegelicht, daarna volgde een uitleg over de reeds uitgevoerde irrigatietesten en luchtwasserstesten. De namiddag werd afgesloten met een discussiemoment.

Er wordt in dit project getest of dit gezuiverd effluent geschikt irrigatiewater kan zijn in de groenteteelt en zou dienen als waswater in luchtwassers.

Er werden in 2022 twee veldproeven aangelegd met bloemkool, met het ras Giewont en het ras David. Er kon besloten worden dat het gezuiverd effluent een goede waterkwaliteit heeft om te dienen als irrigatiewater. Er is wel een kleine hoeveelheid stikstof aanwezig, die moet meegenomen worden in de mestbalans gezien de dierlijke status. Er waren gelijkaardige opbrengsten bij putwater, oppervlaktewater en het gezuiverd effluent.

Het gezuiverd effluent werd in 2022 in een biologische en een chemische luchtwasser als waswater gebruikt. Er waren geen mechanische belemmeringen. In beide gevallen was er een verhoging van de pH en van de stikstofinhoud. Door het gebruik van een zuur was er wel minder effect van de pH op de luchtwasserstest bij de chemische wasser dan bij de test met de biologische luchtwasser. Er moet wel meer zwavelzuur toegevoegd worden, wat zorgt voor een grotere kost. Als aandachtspunt moet het gezuiverd effluent dus zodanig gestockeerd worden dat de pH niet verhoogd door contact met de lucht.

In het discussiemoment werden een aantal knelpunten naar voren gebracht. Zo moet er voldoende opslagcapaciteit zijn voor het gezuiverd effluent wanneer er meerdere irrigatiebeurten nodig zijn. Om het effluent als waswater te gebruiken zou een borgingsysteem voor de samenstelling van het water een goede zaak zijn. Bijkomend is er ook het feit dat de nutriënteninhoud van het gezuiverd effluent nu nog moet opgenomen worden in de mestbalans, omdat dit nog het statuut van dierlijke mest heeft. Toch wordt er ook gesteld dat het statuut van dierlijke mest niet het grootste struikelblok mag zijn. De kost van het drinkbaar water gaat op tegen deze van het gezuiverd effluent die een heel stuk goedkoper is. Er moet vooral gekeken worden om een afzetmarkt te vinden voor het dierlijk spuiwater. Daarnaast is het ook interessant dat de stikstof uit dierlijke mest maar meetelt als 60% werkzame stikstof, terwijl het spuiwater wel een 100% werkzaamheid zal hebben.

Er is dus nog genoeg stof tot nadenken. In 2023 zullen de veldproeven en luchtwasserstesten verdergezet en verbeterd worden, met o.a. aandacht voor de opslag van het gezuiverd effluent vóór het gebruik als waswater.