Wetgeving innovatieve toepassingen

Toepassing van mest als meststof of bodemverbeterend middel is een algemeen gekend gebruik. Echter heeft mest verschillende interessante eigenschappen, nutriënten en mineralen waardoor dit gebruikt kan worden voor verschillende andere toepassingen. Op deze pagina wordt het wetgevend kader omtrent enkele innovatieve toepassingen besproken.

Mest als substraat voor insectenkweek

Sinds enkele jaren groeit in Europa en België de interesse om insecten te benutten voor heel wat toepassingen zoals in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren of om organische reststromen zoals mest te verwerken. Insecten zijn immers een hoogwaardige bron van eiwitten, energie, vetten en mineralen. Gezien insecten vallen onder het statuut ‘landbouwhuisdieren’ kan mest niet als substraat voor insectenkweek worden toegepast. De bevoegde Gewestelijk overheden hebben een gezamenlijke nota opgesteld om het statuut van dit restsubstraat te verduidelijken. Dit restsubstraat zal immers naast de uitwerpselen van de insecten ook ongebruikt voeder voor de insecten en resten van de insecten zelf bevatten. Bekijk hier een overzicht.

Meer informatie over de teelt van insecten kan u terugvinden op de website van Departement Landbouw & Visserij.

Gebruik dikke fractie na scheiding als ligboxstrooisel

Recent werd het gebruik van dikke fractie na scheiding als boxstrooisel toegelaten onder strikte voorwaarden. Toepassing van dikke fractie als ligboxstrooisel is enkel mogelijk als de mest op het bedrijf zelf werd geproduceerd. De scheiding moet hierbij gebeuren door een eigen scheider. Dikke fractie gegenereerd door een mobiele scheider is dus niet toegelaten. Hierbij moet ook steeds hygiënisch gewerkt worden; dit is de scheider, slangen en andere randvoorzieningen na gebruik reinigen zodat versleping tot een minimum wordt beperkt.