Fosforprecipitatie

Gezien de strenge P-bemestingsnormen is het niet altijd de stikstofinhoud van de mest die de dierlijke mestafzet op het perceel bepaald, maar eerder de fosforinhoud.  Recuperatie van fosfor uit mest zou daarom een interessante oplossing zijn voor de Vlaamse landbouw.

Voorlopig is het gebruik van fosforrecuperatie voornamelijk beperkt tot de behandeling van afvalwater. Momenteel loopt heel wat onderzoek (fase pilootschaal) naar fosforrecuperatie uit mest en digestaat, waarbij via chemische aanzuring en fysisch doorgedreven scheiding, de aanwezige fosfor wordt neergeslaan als fosforzouten. 

Deze aanzuring kan gebeuren op de ruwe drijfmest, zodat organisch gebonden fosfor in oplossing gaat (oplosbaar fosfaat), of op de dunne fractie na scheiding, die al het grootste aandeel oplosbaar fosfor bevat. Na toevoeging van een base aan de dunne fractie, slaan de fosforzouten neer, die met filters uit de dunne fractie gehaald worden.

In het reeds afgelopen EU-project BioEcoSim werd deze techniek onderzocht en geoptimaliseerd. In 2015 publiceerde VCM, in het kader van het ARBOR project, een brochure waarin de haalbaarheid van de BioEcoSim fosforrecupatie op Vlaamse varkensmest werd beschreven.

In 2017 won Fraunhofer IGB, als uitvoerder van het BioEcoSim project, de Ivan Tolpe Prijs.

Bekijk hieronder het (Engelstalig) filmpje, waarin BioEcoSim wordt toegelicht.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Nadat het project de Ivan Tolpe prijs in de wacht sleepte, werd gestart met de bouw van een mobiele eenheid voor fosforrecuperatie uit mest waarbij de pilootinstallatie (100 L/h) werd opgeschaald tot 1 m³/h. De opstelling bestaat uit twee containers die gemakkelijk vervoerd konden worden naar verschillende boerderijen. Hierdoor kon de technieken gedemonstreerd worden op verschillende locaties en kon de techniek geoptimaliseerd worden op verschillende types mest. 

Ondertussen werd de BioEcoSim technologie verkocht aan Suez, dewelke deze zal verdelen in Europa.

Een eerste full-scale installatie op mest zal in de loop van 2019 operationeel zijn in Noord-Duitsland.

Er dient opgemerkt te worden dat Wageningen Universiteit een gelijkaardige techniek onderzoekt (het Re-P-eat systeem), waarbij na scheiding van de ruwe mest de dikke fractie aangezuurd wordt.

In de zure oplossing is het oplosbare fosfaat aanwezig, dat na toevoeging van een base neerslaat als fosforzouten.

Deze techniek onderscheidt zich dus door de toepassing van zuur op de dikke fractie (WUR) in tegenstelling tot toepassing op de ruwe mest (BioEcoSim).

Meer informatie over het onderzoek aan Wageningen Universiteit kan gevonden worden in een (Engelstalig) rapport.