Fosforprecipitatie

De aanwezige fosfor in de dunne fractie mest of digestaat (oplosbaar fosfaat) kan worden neergeslagen door toevoeging van magnesium. Hierdoor ontstaat magnesiumammoniumfosfaat, ook struviet genoemd. Struviet is een traagwerkende P-meststof. Voorlopig is het gebruik van fosforrecuperatie voornamelijk beperkt tot de behandeling van afvalwater. Momenteel wordt er heel wat onderzoek uitgevoerd naar de fosforrecuperatie uit mest en digestaat.

Deze techniek wordt nu ook in de praktijk uitgetest. Zo werd in het EU-project BioEcoSim gezocht naar een techniek die het mogelijk maakt om fosfor maximaal te winnen uit varkensmest en digestaat, naast stikstof.

In 2015 publiceerde VCM, in het kader van het ARBOR project, een brochure waarin de haalbaarheid van de BioEcoSim fosforrecupatie op Vlaamse varkensmest werd beschreven.

In 2017 won Fraunhofer IGB, als uitvoerder van het BioEcoSim project, de Ivan Tolpe Prijs.

De fosforrecuperatie gebeurt door een aanzuring van de ruwe drijfmest, waardoor organisch gebonden fosfor in oplossing gaat (oplosbaar fosfaat).

Na scheiding bevat de dunne fractie hierdoor een groter aandeel fosfor dan gewoonlijk en wordt er dus een fosforarme dikke fractie geproduceerd.

Na toevoeging van een base aan de dunne fractie, slaat fosforzouten neer, die middels filters uit de dunne fractie gehaald worden.

Bekijk zeker ook het (Engelstalig) filmpje (Bron:Farmcafe) dat in het kader van de Ivan Tolpe prijs 2017 werd gemaakt.

Hierin wordt de techniek op een eenvoudige manier toegelicht.

Nadat het project de Ivan Tolpe prijs in de wacht sleepte, werd gestart met de bouw van een mobiele eenheid voor fosforrecuperatie uit mest waarbij de pilootinstallatie (100 L/h) werd opgeschaald tot 1 m³/h. De opstelling bestond uit twee containers die gemakkelijk vervoerd konden worden naar verschillende boerderijen. Hierdoor kon de technieken gedemonstreerd worden op verschillende locaties en kon de techniek geoptimaliseerd worden op verschillende types mest. 

Ondertussen werd de BioEcoSim technologie verkocht aan Suez, dewelke deze zal verdelen in Europa.

Een eerste full-scale installatie op mest zal eind 2018 operationeel zijn in Noord-Duitsland.

Er dient opgemerkt te worden dat Wageningen Universiteit een gelijkaardige techniek onderzoekt (het Re-P-eat systeem), waarbij na scheiding van de ruwe mest de dikke fractie aangezuurd wordt.

In de zure oplossing is het oplosbare fosfaat aanwezig, dat na toevoeging van een base neerslaat als fosforzouten.

Deze techniek onderscheidt zich dus  door de toepassing van zuur op de dikke fractie (WUR) in tegenstelling tot toepassing op de ruwe mest (BioEcoSim).

Meer informatie over het onderzoek aan Wageningen Universiteit kan gevonden worden in een (Engelstalig) rapport.