Kick-off meeting

Op 10 september 2020 vond de kick-off en eerste klankbordgroep van het project Nitroman plaats in Gistel. Centraal binnen Nitroman staan het herwinnen van minerale meststoffen uit lokale mestoverschotten. De uitdagingen, mogelijkheden en toekomstperspectieven werden besproken. Speciale aandacht was er voor de huidige knelpunten die de transitie naar een circulaire economie in de mestverwerking verhinderen.

Na de klankbordgroep werd de stripping-scrubbing installatie van Detricon op het varkensbedrijf IVACO bezocht. De techniek van stripping-scrubbing is één van de technieken die kan worden toegepast om naar een duurzame verwerking van mestoverschotten te gaan.

Lees meer over de kick-offmeeting in dit artikel.