Informatiedocument Vlaamse RENURE-producten

In 2019 lanceerde VCM een oproep naar producenten van stikstofmeststoffen, herwonnen uit mest (RENURE), met als doel een nota te maken naar de Vlaamse Regering en de Europese Commissie, met de vraag of bepaalde stikstofmeststoffen, gewonnen uit mest, tijdelijk gebruikt zouden kunnen worden als kunstmestvervanger in Vlaanderen, naar analogie van het pilootproject ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ in Nederland.
 
Het Safemanure rapport, dat beschrijft onder welke criteria producten uit de mestverwerking (RENURE) kunnen ingezet worden als kunstmestvervangers in Nitraatgevoelige Zones, gepubliceerd in september 2020 door JRC. Het is echter nog even wachten op de wettelijke toepassing van de RENURE-criteria in de praktijk. Momenteel onderzoekt DG ENVI hoe men in Europa de nutriëntencycli kan sluiten, rekening houdend met de bevindingen in het SAFEMANURE-rapport.
 
In de plaats van een dergelijke ‘groepsaanvraag’ heeft VCM daarom, in afwachting van de vertaling van de RENURE-criteria in Europees en Vlaams beleid, eind vorig jaar een informatiedocument over Vlaamse RENURE-producten bezorgd aan DG ENVI. Het document bevat een oplijsting van de Vlaamse RENURE-producten (ammoniumzouten, mineralenconcentraten en dunne fractie digestaat na doorgedreven scheiding) en de pioniers die deze producten reeds, of binnenkort, gaan produceren. Dit document vervangt dus de oorspronkelijk geplande ‘groepsaanvraag’ en wijst enerzijds op de hoogdringendheid van een end-of-manure statuut en geeft anderzijds reeds meer informatie over mogelijke projectwerking, waarin de bezorgdheden van de Europese Commissie rond stabiliteit van de producten, preventie van nutriëntenverliezen en ammoniakemissies,… aangepakt worden.

Het volledige (Engelstalige) document is hier na te lezen.