Milieu-impactanalyse

Binnen het NITROMAN-project worden de herwonnen meststoffen (ammoniumzouten en mineralenconcentraat) uit stripping-scrubbing en membraanfiltratie onderzocht of ze al dan niet kunnen toegepast worden als kunstmestvervanger. Binnen het NITROMAN-project werd ook de impact op het milieu van deze herwonnen meststoffen bekeken. Hierbij werd gekeken naar de nitraatuitspoeling, de aanwezigheid van zware metalen en werd rekening gehouden met de koolstofvoetafdruk (gekoppelde emissies, verbruik van fossiele brandstoffen, transport,…). Daarnaast werden de onderzochte technieken vergeleken met de conventionele mestverwerkingstechnieken (nitrificatie-denitrificatie) en afzetpistes.

De volledige milieu-impactanalyse die werd opgemaakt binnen het project, is hier terug te vinden.