Fermentatie

Recentelijk is er in Vlaanderen ook aandacht voor een alternatieve bewerking van de dikke fractie, namelijk fermentatie van de dikke fractie. Deze techniek is een bewerking en voldoet in principe niet aan de definitie van mestverwerking. Deze techniek wordt gebruikt om de dikke fractie van rundermest in te kuilen.

Na scheiding van drijfmest van runderen beschikt de landbouwer over een fosforarme dunne fractie, die op eigen grond toegepast kan worden en een fosforrijke dikke fractie.Deze fractie kan gefermenteerd worden, een proces dat lijkt op het inkuilen van kuilmaïs.

Bij het inkuilen wordt aan de dikke fractie een mengsel van effectieve micro - organismen (EM) toegevoegd. Dit is een combinatie van nuttige, opbouwende microorganismen zoals melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten, fotosynthetiserende bacteriën en schimmels die vrij in de natuur voorkomen.

De combinatie van deze aerobe en anaerobe microorganismen heeft als doel om de gunstige micro - organismen te stimuleren en zo het fermentatieproces te optimaliseren. Het inkuilen van dikke fractie kan beschouwd worden als een gecontroleerd bewaarproces; een voorvertering (fermentatie), waarbij beperkte afbraak plaatsvindt.

Dit in tegenstelling tot composteren, waarbij een gecontroleerd afbraakproces plaatsvindt.

In het project OPTIMANURE heeft ILVO het inkuilen als techniek voor de opslag van de dikke fractie van rundermest vergeleken met de compostering van de dikke fractie. De resultaten zijn beschikbaar in een Nederlandstalig rapport.