Ivan Tolpe prijs 2019

In de derde editie van de Ivan Tolpe Prijs, een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking, gaat VCM opnieuw op zoek naar vernieuwende ideeën die inspelen op een vraag gedreven probleem uit de sector. Ook voorstellen van buiten Vlaanderen zijn deze keer opnieuw welkom, maar het concept moest uiteraard toepasbaar zijn in de Vlaamse context. Hieronder wordt alvast meer informatie gegeven over de winnaar van de tweede editie.

Stand van zaken winnaar tweede editie

In 2017 selecteerden de leden van VCM uit 4 genomineerden het BioEcoSim concept van Fraunhofer IGB als winnaar van de tweede editie.

Dit Duits onderzoekscentrum diende een totaaloplossing in voor nutriëntenrecuperatie uit mest en digestaat. Dit concept is zeer interessant in de Vlaamse context, vooral omdat de techniek de scheiding van fosfor en organische stof uit mest mogelijk maakt. Hierbij wordt een fosforarme dikke fractie geproduceerd, die toegepast kan worden in de Vlaamse akkerbouw, met een verbetering van de bodemkwaliteit als gevolg. De afgescheiden fosfaatzouten kunnen geëxporteerd worden naar regio’s met een fosfaattekort of kunnen afgezet worden naar de minerale meststoffenindustrie.

Iosif Mariakakis van Fraunhofer IGB bevestigt dat het winnen van de Ivan Tolpe Prijs de projectpartners meer zelfvertrouwen gaf en hen het bewijs leverde dat hun concept antwoord biedt aan een groeiende vraag van zowel veehouders áls akkerbouwers. Verschillende regio’s in Europa worden gekenmerkt door een mestoverschot, terwijl andere regio’s een tekort hebben aan dierlijke mest en akkerbouwers noodgedwongen toegewezen zijn op minerale meststoffen. De voorgestelde techniek voor fosforrecuperatie biedt zowel een oplossing voor veetelers met een mestoverschot als kwalitatieve organische producten voor akkerbouwers.

Na ontvangst van de Ivan Tolpe Prijs, zijn de projectpartners gestart met het bouwen van een mobiele eenheid voor fosforrecuperatie uit mest. De pilootinstallatie van het BioEcoSim project (100 liter per uur) werd opgeschaald tot een mobiele installatie van 1 kubiek per uur. De opstelling van twee zeecontainers maakt transport tussen verschillende bedrijven mogelijk, zodat de techniek op verschillende plaatsen gedemonstreerd kon worden alsook geoptimaliseerd voor verschillende mestsoorten.

Ondertussen werd de technologie verkocht aan Suez, een reus in de waterzuiverings- en afvalverwerkingswereld. Suez zal voortaan de technologie verdelen in Europa. Een eerste volleschaalinstallatie voor nutriëntenrecuperatie uit mest wordt tegen eind 2018 in Noord-Duitsland verwacht. Deze locatie, dicht tegen de Nederlandse grens, is geen toeval, aangezien ook Nederland kampt met een mestoverschot.