Dunne fractie na scheiding

Na scheiding van ruwe mest bevat de dunne fractie het grootste gehalte aan N en K. De samenstelling van de dunne fractie is afhankelijk van verschillende parameters: type mest, ouderdom mest, afstelling scheider, gebruik polymeren, etc

Om de samenstelling van de dunne fractie te weten, is het nodig om een analyse uit te voeren. Meer informatie over de aangifte van dikke en dunne fractie in de Mestbankaangifte vind je op de pagina 'wetgeving'

Tabel: Gemiddelde samenstelling gebaseerd op databank Bodemkundige Dienst België (2011-2015) (*EOC = effectieve organische koolstof)

  EOC Totaal N Minerale N P2O5 K2O MgO
Dunne fractie rund (kg/ton) 10 3,9 2,5 1,0 3,9 1,0
Dunne fractie varken (kg/ton) 4 4,8 3,3 1,0 3,9 0,5

 

 

 

Bent u klant bij Bodemkundige Dienst België, dan kan u via de tool BDBrekenmee© de bemestingswaarde van uw specifiek meststaal berekenen.

 

Toepassing

Dunne fractie is een waardevolle NK-bemesting. Door de hogere N/P verhouding, in vergelijking met ruwe mest, kan er meer dunne fractie volgens de bemestingsnorm dierlijke mest op het land gebracht worden en sluit deze beter aan bij de behoefte van het gewas. Het aandeel stikstof bestaat uit zo’n 50-60% minerale N waardoor deze meststof snel opneembaar is door de plant. Door de homogenisatie via de scheiding is het een makkelijk te spreiden meststof die geen verstoppingen veroorzaakt in de injector.