Leader Haspengouw: Dikke fractie als boost voor organische stof

Tijdens het Leader Haspengouw project “Dikke fractie als boost voor organische stof” willen VCM, Bodemkundige Dienst van België, PIBOCampus, PVL, Boerenbond en Danone de Haspengouwse akkerbouwers informeren en sensibiliseren over over de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie. Dit met steun van ELFPO.

Meer info over dit projectprogramma zie: www.vlaanderen.be/pdpo, http://ec.europa.eu/agriculture/, http://platteland.limburg.be/

 

Literatuurstudie & praktijkgids

De Literatuurstudie over dikke fractie kan u hier downloaden.

Ook de praktijkgids, opgesteld op basis van deze literatuurstudie, kan gevonden worden in de bibliotheek.

Rapport dataset dikke fractie

Tijdens een praktijktest werden verschillende analyses genomen bij drie varkenshouders en drie rundveehouders. Hierbij werden de dikke fractie, dunne fractie en ruwe drijfmest geanalyseerd.

De resultaten kunt u in het rapport terugvinden.

Rekentool scheiding rundermest

De rekentool gaat na hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding. Het doel is om na te gaan of scheiding van rundermest financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest (via langeafstand of naar mestverwerking).

De tool kan aangevraagd worden bij de tools op deze website.

Coördinatieplatform: vraag en aanbod dikke fractie

Op het coördinatieplatform dikke fractie worden vraag en aanbod van dikke fractie grafisch weergegeven op een kaart. U kan er de contactgegevens van aanbieders van dikke fractie vinden, samen met de inhoud van hun product. Veehouders die dikke fractie aanbieden, kunnen op de kaart ook de contactgegevens raadplegen van landbouwers die dikke fractie zoeken met een specifieke inhoud.

Om in te loggen heeft u een paswoord nodig, die te verkrijgen is bij het VCM secretariaat. Gelieve uw bedrijfspecialisatie en landbouwersnummer mee te delen a.u.b.

Indien u zelf wenst uw contactgegevens te delen op het coördinatieplatform, stuur dan een mailtje met uw gegevens naar het VCM secretariaat. Als u een veehouder bent die dikke fractie aanbiedt, dan raden wij u aan om meer informatie te geven over het product (via productanalyses, inhouden,...). Als u als akkerbouwer, fruitteler,... op zoek bent naar dikke fractie, geeft u best mee naar welk product u specifiek op zoek bent (inhoud, droge stof gehalte,...).