VCM tools

In de loop der jaren ontwikkelde VCM samen met andere partners een aantal handige tools voor de landbouwer, veehouder, mestverwerker,...

Tool naverwerking Digestaat

Met deze rekentool kan u nagaan welke parameters de digestaatverwerkingskost mee bepalen. Door in de tool de inputparameters aan te passen (voeding van de vergister, warmtegebruik, type digestaatverwerking) kan u direct zien welke impact dit heeft op de kosten van de naverwerking. Achteraf kunt u een rapport afdrukken met alle resultaten.

Tool uitrijregeling MAP5

Met deze tool bieden wij een eenvoudige, duidelijke weergave van de uitrijregeling binnen MAP5.

Rekentool Spuiwater

Dit rekenblad is een hulpmiddel voor wie overweegt om te investeren in het gebruik van spuiwater en wil weten in hoeverre dit rendabel is. Het geeft u de mogelijkheid om verschillende scenario's uit te testen:

  1. zuiver aanwenden of opmengen met urean?
  2. machine aankopen via machine-ring of individueel?
  3. spuiwater aanwenden bij maïs of ook bij andere teelten?

Na het doorlopen van de tool krijgt u een overzicht van kosten van de aanwending van spuiwater in vergelijking met de aanwending van kunstmest.

Tool scheiding varkensmest

Inagro en VCM maakten met ondersteuning van SBB, Boerenbond, DLV (United Experts), Fertikal, Vzw mestverwerkers, ABS, Bio-Armor en FV Pysson-Wallaeys een tool 'scheiding varkensmest':

  • voor de varkenshouder die wil nagaan hoe de mestafzet op geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding;
  • voor de akkerbouwer die wil nagaan nagaan of het gebruik van dunne fractie varkensmest interessant kan zijn voor de invulling van de bemestingsbehoefte op zijn bedrijf.

Aangezien deze tool in excel is gemaakt en er met verloop van tijd een update nodig zal zijn, gelieve u hieronder te registreren indien u de rekentool wilt ontvangen. Wij bezorgen u dan via e-mail de tool en houden u op de hoogte wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.