VCM tools

In de loop der jaren ontwikkelde VCM samen met andere partners een aantal handige tools voor de landbouwer, veehouder, mestverwerker,...

Tool naverwerking Digestaat

Met deze rekentool kan u nagaan welke parameters de digestaatverwerkingskost mee bepalen. Door in de tool de inputparameters aan te passen (voeding van de vergister, warmtegebruik, type digestaatverwerking) kan u direct zien welke impact dit heeft op de kosten van de naverwerking. Achteraf kunt u een rapport afdrukken met alle resultaten.

Tool scheiding varkensmest

Inagro en VCM maakten met ondersteuning van SBB, Boerenbond, DLV (United Experts), Fertikal, Vzw mestverwerkers, ABS, Bio-Armor en FV Pysson-Wallaeys een tool 'scheiding varkensmest':

  • voor de varkenshouder die wil nagaan hoe de mestafzet op geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding;
  • voor de akkerbouwer die wil nagaan nagaan of het gebruik van dunne fractie varkensmest interessant kan zijn voor de invulling van de bemestingsbehoefte op zijn bedrijf.

Aangezien deze tool in excel is gemaakt en er met verloop van tijd een update nodig zal zijn, gelieve u hieronder te registreren indien u de rekentool wilt ontvangen. Wij bezorgen u dan via e-mail de tool en houden u op de hoogte wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.

 

Tool scheiding runderdrijfmest

Deze rekentool gaat na hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding. Het doel is om na te gaan of scheiding van rundermest financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest (via langeafstand of naar mestverwerking).

Deze tool werd ontwikkeld binnen het LEADER Haspengouw project "Dikke fractie als boost voor organische stof", met ondersteuning van  van Inagro, SBB en FV Pysson-Wallays, Bodemkundige Dienst België en Pibo-Campus vzw.

Aangezien deze tool in Excel is gemaakt en er met verloop van tijd een update nodig zal zijn, gelieve u hieronder te registreren indien u de rekentool wilt ontvangen. Wij bezorgen u dan via e-mail de tool en houden u op de hoogte wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.

Rekentool spuiwater

De rekentool spuiwater werd ontwikkeld om na te gaan welke combinatie het voordeligst is voor de toepassing van spuiwater. De mogelijkheden zijn het toepassen van enkel kunstmest of de combinatie van spuiwater, aangevuld met spuiwater. Daarnaast kan vergeleken worden met de situatie van een eigen opslag voor spuiwater en het al dan niet laten toepassen door een loonwerker.

Voor de toepassing van spuiwater moet steeds rekening gehouden worden met volgende zaken:

  • Spuiwater is een zuur product (pH ≈ 1,3 - 4,99)
  • Er geldt een maximum toepassing van spuiwater: 1000-1250 liter spuiwater/ha
  • Door toepassing van kunstmest, al dan niet in combinatie, wordt enkel voldaan aan de stikstofbehoeften van het perceel. 
  • Door de toepassing van spuiwater wordt eveneens zwavelbemesting toegediend, wat de beperkende factor is voor de toediening van spuiwater.