Wat is mestverwerking?

De definitie van ‘mestverwerking’ volgens het Vlaamse Mestdecreet omvat:

  • het exporteren (=buiten het Vlaamse Gewest) van pluimveemest of paardenmest;
  • het exporteren van andere dierlijke mest dan pluimveemest of paardenmest, op basis van een expliciete en voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van het land of de regio van bestemming*
  • het behandelen van dierlijke mest of andere meststoffen, waarna de stikstof en de fosfor, die aanwezig is in de dierlijke mest of in de andere meststoffen, een van de volgende behandelingen ondergaat:
    • de stikstof wordt niet opgebracht op landbouwgrond in het Vlaamse Gewest, behalve in tuinen, parken en plantsoenen;
    • de stikstof wordt behandeld tot stikstofgas (milieuneutrale component);
    • de stikstof wordt behandeld tot kunstmest

 
* Bijvoorbeeld, sinds 2010 is de export van ruwe varkens- of rundermest naar landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, mits toestemming, toegelaten. Dit bilateraal akkoord laat ook toe dat Nederlandse mest naar Vlaanderen komt (voor verwerking). Meer info vindt u terug op de website van VLM-Mestbank.

Verschil tussen mestbewerking en mestverwerking

Het belangrijkste verschil tussen en mestVERwerking en mestBEwerking is dat bij mestbewerking de nutriënten na de behandeling van de mest wel op de Vlaamse landbouwgrond worden opgebracht.

Hierbij is dus niet voldaan aan de doelstelling van mestverwerking. Een voorbeeld hiervan is mestvergisting of mestscheiding.

Mestverwerkingsplicht