Organigram

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft als intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld een unieke structuur. 

Het beleid van VCM wordt tweemaandelijks bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur omvat één of meerdere vertegenwoordigers (met een maximum van drie) per A-lid en drie afgevaardigden namens de B-leden.

Maandelijks wordt het beleid verder uitgestippeld door het dagelijks bestuur, samengesteld vertegenwoordigers van de Vlaamse Land Maatschappij - Mestbank, de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij West-Vlaanderen, de Boerenbond en The Belgian Feed Association en het VCM-team.

Eénmaal per jaar komen alle VCM-leden samen voor de algemene vergadering waarop onder andere de jaarrekening, de begroting en eventuele wijzigingen van de statuten worden goedgekeurd.

Om concreet bepaalde actuele thema's te bespreken worden ook werkgroepen opgericht die ad hoc samenkomen en waarin de leden zetelen, eventueel aangevuld met andere experten.  

 

Samenstelling algemene vergadering

Functie
Naam
Organisatie
Voorzitter
Eddy Vandycke
Boerenbond
Ondervoorzitter
Dirk Denorme
VLM - afdeling Mestbank 
Secretaris
Philippe Tavernier
POM West-Vlaanderen
A - leden
Yves Seurynck
Belgian Feed Association
Frank Decadt
Belgian Feed Association
Bart Naeyaert
Provincie West-Vlaanderen
Greet Ghekiere
Provincie West-Vlaanderen
Piet Vandermersch
Provincie West-Vlaanderen
Bieke Moerman
Provincie West-Vlaanderen
Bart Debussche
Departement Landbouw en Visserij
Sara De Bolle
VLM - afdeling Mestbank 
Sybille Verplaetse
VLM - afdeling Mestbank 
Didier Huyghens
Provincie Oost-Vlaanderen
Hans Mommerency
POM West-Vlaanderen
B - leden
Kristof Bol
DLV België
Johan Van Bosch
Nationale Centrale Landbouwservice
Jan Meykens
SBB Accountants en Adviseurs
Marnick Devrome
ABS
Stef Mertens
Crelan
Kurt Hoorne
Creafarm
Jan de Keyser
BNP Parisbas Fortis
Monique Swinnen, gedeputeerde
Provinvie Vlaams Brabant
Luc Vansteelant
vzw De Mestverwerkers
Ludwig Caluwé
Provincie Antwerpen
Inge Moors, gedeputeerde
Provincie Limburg
Dieter Vanparys
Bio Armor
Jörg Baeten
Cogen Vlaanderen
Jeroen Debruyne
Trevi
Bart Verstrynge
 KBC Bank en Verzekeringen 
Peter Jaeken
Belfertil
Karel Sterckx
NV Karel Sterckx
Bart Devuyst
GEA Westfalia
Hilde Vandendriessche
Bodemkundige Dienst van België
Bart Vandecasteele
ILVO
B-leden
Rens Ruud
Rens Mestverwerking
Hendrik Deprez
Compovit
Luc Van Holm
Biogas-E
Denis De Wilde
Detricon

Samenstelling raad van bestuur

Functie
Naam
Organisatie
Voorzitter
Eddy Vandycke
Boerenbond
Ondervoorzitter
Dirk Denorme
VLM - afdeling Mestbank 
Secretaris
Philippe Tavernier
POM West-Vlaanderen
Bestuurders namens de A - leden
Yves Seurynck
Belgian Feed Association
Bart Naeyaert
Provincie West-Vlaanderen
Sara De Bolle
VLM - afdeling Mestbank 
Sibylle Verplaetse
VLM - afdeling Mestbank 
Piet Vandermersch
Provincie West-Vlaanderen
Bieke Moerman
Provincie West-Vlaanderen
Didier Huyghens
Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Debussche
Departement Landbouw en Visserij
Greet Ghekiere
Provincie West-Vlaanderen
Bestuurder namens de B - leden
Wim Wallaeys
SBB Accountants en Adviseurs
Kristof Bol
DLV België
Luc Vansteelant
vzw De Mestverwerkers
Bart Verstrynge
 KBC Bank en Verzekeringen 

Samenstelling dagelijks bestuur

Functie
Naam
Organisatie
Voorzitter
Eddy Vandycke
Boerenbond
Ondervoorzitter
Dirk Denorme
VLM - afdeling Mestbank 
Secretaris
Philippe Tavernier
POM West-Vlaanderen
Bestuurders namens de A - leden
Yves Seurynck
Belgian Feed Association
Lieven Louwagie
Provincie West-Vlaanderen
VCM team
Thomas Vannecke
VCM vzw
Marieke Verbeke
VCM vzw
Isabelle Mouton
VCM vzw
VCM-tean
Astrid D'Haene
VCM